La Generalitat selecciona personal per assessorar en la captació de fons europeus

Per a ajuntaments i pimes, amb un pressupost global de 15,38 milions

La Generalitat iniciarà aquesta setmana el procés de selecció dels 334 tècnics que prestaran serveis en ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de captar fons europeus.

Es tracta d’un programa que, tal com va anunciar el president de la Generalitat Ximo Puig, persegueix que les entitats locals amb menor capacitat per a fer un seguiment dels diferents programes subvencionables tant pels Next Generation EU com pels Feder, tinguen a personal especialitzat a detectar oportunitats per a presentar projectes i obtindre així fons europeus per al seu desenvolupament.

El director general de Coordinació de l’Acció de Govern, Juan Ángel Poyatos, ha afirmat que aquests tècnics “ajudaran al fet que els fons europeus siguen realitat en els nostres municipis i les pimes”. “Tot aquest equip estarà coordinat per la Generalitat, per l’Oficina Valenciana de Recuperació, i anem a formals i donar-los totes les eines necessàries perquè els fons puguen arribar com més prompte millor a tots els racons de la Comunitat”, ha explicat Poyatos.

De fet, la Generalitat ha creat una plataforma específica per a la gestió dels fons europeus que, a més de recollir totes les convocatòries, és capaç, mitjançant intel·ligència artificial, d’identificar quines són les més adequades a cada poble i a cada pime”, ha assenyalat Poyatos, que serà el responsable del programa al costat del director general d’Administració Local, Toni Such.

“Era un programa necessari i que ha sigut molt ben rebut pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana i per les mancomunitats”, ha assenyalat Such. “El programa suposarà una assistència tècnica i material als ajuntaments per a arribar als fons europeus, un accés que en moltes ocasions resulta massa complex per a consistoris xicotets pels requeriments que comporta”, ha explicat el director general d’Administració Local, que ha afegit que, amb el suport d’aquest personal especialitzat i les eines i assessorament que prestarà la Generalitat, farà accessible aquests fons als municipis”.

Such ha afegit que aquestes més de 300 persones treballaran en el territori rage a mà amb els alcaldes i alcaldesses i també de les pimes que estan en cadascun dels municipis perquè es desenvolupen programes finançats per fons europeus.

Pressupost de 15,38 milions
i contractes de 18 mesos

El programa de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus comptarà amb un pressupost global de 15,38 milions d’euros. Labora, el servei públic d’ocupació valenciana, s’encarregarà del procés de convocatòria de l’oferta de places.

Els contractes que es realitzen seran de 18 mesos (fins al 31 de desembre de 2023) i es veuran beneficiats les 32 mancomunitats que integren municipis de menys de 2.000 habitants, que comptaran amb dos tècnics/as; els 83 ajuntaments d’entre 2.000 i 5.000 habitants, que tindran un/a tècnic/a cadascun, i els 92 ajuntaments de més de 5.000 habitants, que tindran 2 tècnics/as cadascun. Tindran prioritat, dins de la disponibilitat pressupostària, els municipis amb menys habitants.

Als llocs podran optar les persones inscrites en Labora com a demandants d’ocupació, que compten amb titulació universitària i acrediten un nivell B1 d’anglés o francés.

Segons la directora general d’Ocupació, Rocío Briones, “Amb aquest programa, que s’emmarca també en les polítiques de millora de l’ocupabilitat de les persones que estan inscrites en Labora, els tècnics desenvoluparen les seues funcions en l’àmbit territorial, és a dir, als ajuntaments i mancomunitats, ajudant-los a optar amb projectes als fons europeus”.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicarà en els pròxims dies la convocatòria. Després de la selecció de personal per part d’una comissió tècnica, la previsió és que aquestes persones comencen a desenvolupar les seues funcions al setembre, compaginant al principi el seu treball amb la formació específica i intensiva que se’ls prestarà des de les direccions general de Coordinació de l’Acció del Govern i d’Administració Local.

Directe