1.500 persones treballaran en ajuntaments amb Avalem Experiència Plus

Han estat seleccionades 544 entitats locals de la Comunitat Valenciana, 139 a les comarques de Castelló

Prop de 1.500 persones seran contractades per entitats locals gràcies al programa Avalem Experiència Plus. Els ajuntaments beneficiaris ja poden procedir a seleccionar els perfils de les persones que reuneixin els requisits requerits: estar inscrita com a demandant d’ocupació en LABORA i entrar en el perfil requerit per cada ajuntament per a cobrir el lloc de treball.

Les contractacions seran de 12 mesos i han de ser a jornada completa. L’import de la subvenció varia en funció del grup de cotització que correspongui a cada treballador. En total són 544 les entitats beneficiàries, de les quals 274 són de la província de València, 139 de Castelló i 131 d’Alacant.

El programa Avalem Experiència Plus es va posar en marxa l’any 2020 com una de les iniciatives destinades a lluitar contra els efectes de la pandèmia. Anomenat ECOVID en anteriors convocatòries, el seu objectiu era el de donar oportunitats d’ocupació i formació a persones majors de 30 anys desocupades de qualsevol nivell de qualificació professional. Els bons resultats de les dues primeres experiències ha motivat que es mantingui l’actuació, però amb la denominació Avalem Experiència Plus, una vegada superats els efectes de la pandèmia.

La convocatòria d’enguany està dotada amb 30 milions d’euros i s’inscriu dins del programa d’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-UE), dotat amb 55.000 milions d’euros de fons addicionals llocs a la disposició del Fons Social Europeu (FSE), dels quals 10.000 milions corresponen a Espanya i que han estat repartits entre les diferents administracions per a la seva execució a través dels programes operatius estatals i autonòmics.

El Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana inclou un nou eix prioritari denominat REACT-UE amb un únic objectiu: afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de Covid-19 i les seves conseqüències socials, i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l’economia. Sota aquesta prioritat es concreten les accions que busquen donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat.

Avalem Experiència Plus
h2>

El programa Avalem Experiència Plus s’articula entorn de diverses línies estratègiques. Una d’elles és el suport a la contractació, concedint ajudes per a fomentar contractes de persones majors de 30 anys i que contribueixin a la conciliació personal, familiar i laboral, així com a la igualtat entre dones i homes o a l’estabilitat en el treball.

Així mateix, també impulsa accions com la formació per a actualitzar la qualificació professional, el suport a les iniciatives d’emprenedoria i el treball autònom, l’orientació, intermediació i cerca d’ocupació.

Directe