1,5 milions de Diputació per al Fons de Cooperació per a Municipis Turístics

L'import s'ha donat a conéixer en la comissió de coordinació i es suma a l'aportació de la Generalitat

La Diputació de Castelló s’ha adherit al Fons del Cooperació Municipal per a Municipis Turístics amb una aportació d’1.523.515,61 euros per a l’exercici pressupostari 2022. Esta assignació específica s’ha donat a conéixer en la comissió de col·laboració i coordinació del fons que s’ha celebrat hui de manera telemàtica i a la que han assistit el president de la diputació, José Martí, i el diputat d’Hisenda, Recaptació, Recursos Humans i Règim Interior Diputació de Castelló, Santiago Agustí.

En la comissió, Martí ha defensat la possibilitat que, en el cas de l’administració provincial dispose de recursos propis suficients, l’ajuda econòmica puga ser superior a la que aporta la Generalitat Valenciana, tal com la Diputació de Castelló ha fet en el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana duplicant la quantia. Martí ha posat en valor esta línia d’ajudes recordant que «abans del fons de cooperació, l’import de la transferència incondicionada que rebien els ajuntaments era zero».

«Esta ajuda, incondicionada i no finalista, està concebuda per a compensar la despesa addicional que suporten els municipis per la prestació de serveis a la població no resident i va en la línia de l’aposta realitzada per la Diputació del canvi de reconéixer la majoria d’edat dels ajuntaments i afavorir l’autonomia municipal”, ha afegit.

Aquesta línia d’ajudes té naturalesa incondicionada i no finalista. A més a més, les aportacions de la Generalitat als municipis reconeguts com a turístics tenen el caràcter de transferències amb la finalitat de finançar globalment les activitats i serveis que els corresponguen en virtut de les competències que hagen assumit segons la legislació vigent, i són complementàries i compatibles amb la percepció de les aportacions de la línia general del Fons de Cooperació Municipal i la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana, així com amb les ajudes de concurrència competitiva, directes o nominatives, per a entitats locals de Turisme Comunitat Valenciana.

Directe