L’Ajuntament inicia un projecte pilot per a convertir els escocells en espais de biodiversitat

Es tracta d’una iniciativa per controlar les plagues de forma natural

L’Ajuntament inicia un projecte pilot per a convertir els escocells en espais de biodiversitat

En les darreres setmanes els operaris han fet la primera fase del projecte en els escocells de l’avinguda de Jaume I, on s’ha sembrat amb una barreja de llavors de les següents espècies: Alyssum maritimum, Calendula officinalis, Centaurea cyanus, Tordylum officinalis y Papaver dubium, que passats uns dies atrauran fauna útil per al control de plagues.

Aquest model de gestió del verd urbà, basat en solucions per a la natura, també s’aplica amb la solta d’insectes beneficiosos per al control de plagues en l’arbrat viari. De fet, la setmana passada es va fer la solta de l’Adalia bipunctata, que servirà per a controlar la plaga de pugó en l’arbrat del passeig de Joan Ribera. 

L’Ajuntament demana la col·laboració de la ciutadania per a mantenir els escocells nets, i es vol incidir en que l’estat del mateixos no és fruit d’una mala praxis o falta de manteniment, sinó que són sembrats per a convertir-se en illes de biodiversitat que afavoriran fauna útil, insectes i xicotets invertebrats, per al control de plagues.

Directe