Ix a licitació el servei d’abalisament de les platges de Benicarló

L’objectiu del servei és senyalitzar les diferents zones de les platges i millorar la seguretat dels usuaris

La platja del Morrongo, en una imatge recent

La Plataforma de Contractació del Sector Públic ha publicat la licitació del servei d’abalisament de les platges de Benicarló, que inclou la cessió de material, instal·lació, manteniment i recollida del material de senyalització de les platges amb l’objectiu d’ordenar i compatibilitzar els diferents usos lúdics de les platges amb les zones reservades per als banyistes.

Aquest servei té com a objectiu millorar les condicions de seguretat i de les platges i oferir una major qualitat a tots els usuaris. La gran afluència de banyistes en les platges i la proliferació de les activitats nàutiques fan necessària aquesta actuació per tal de garantir el bon ús de les platges.

↳ Les platges incloses en aquest servei són:
▸ Morrongo
▸ Mar Xica
▸ Gurugú
▸ Caracola

L’import de la licitació és de 12.433,78 euros i el termini de presentació de propostes finalitza el 23 de maig.

Directe