El Consell inicia la tramitació de la llei de mesures contra el despoblament

L'objectiu de la llei és garantir els serveis públics i impulsar els serveis privats en les zones despoblades

Elena Cebrian és la secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament

La secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament, Elena Cebrián, ha anunciat l’obertura del període de consulta pública prèvia a l’aprovació de l’avantprojecte de llei integral de mesures contra el despoblament en la Comunitat Valenciana.

Aquest període de consulta preceptiu romandrà obert fins al pròxim 19 d’abril i constitueix l’inici de l’expedient per a l’elaboració nou text normatiu amb el qual es pretén garantir, mitjançant rang normatiu de llei, una coordinació efectiva entre les polítiques del Consell, i impulsar accions específiques que permetin garantir la cobertura de prestacions bàsiques, l’accés a serveis públics fonamentals i la igualtat d’oportunitats en tot el territori.

Elena Cebrián ha insistit en l’aposta decidida del Govern valencià per “vetllar perquè tots i totes tinguem igualtat d’oportunitats independentment del lloc de la Comunitat Valenciana on visquem” i a més ha recordat que es posa en marxa així un dels objectius acordats en el Seminari de Govern-*Hivern 2022, que era l’impuls de la Llei Integral de Lluita contra el Despoblament.

La secretària autonòmica de Cohesió Territorial ha assegurat que la futura llei “crearà les condicions propícies per a garantir la igualtat d’oportunitats i qualitat de vida en tot el territori de la Comunitat Valenciana”. Segons ha explicat, des del Consell es pretén “assegurar l’accés als serveis públics, facilitar l’obertura de nous negocis i que qui ho desitgi s’instal·li als nostres pobles en condicions dignes”.

El nou text normatiu pretén oferir un marc permanent i estructurat, que integre i consolide les polítiques de lluita contra el despoblament en la Comunitat Valenciana, sobre uns principis comuns basats en el consens, la coordinació i la col·laboració entre administracions públiques, especialment amb l’administració local, i la cooperació amb la resta d’institucions, entitats públiques o privades i persones que representen el territori.

Amb aquesta finalitat, la nova llei proporcionarà instruments per a lluitar de manera integral contra el despoblament, impulsarà els projectes que ja estan en marxa, iniciarà mesures específiques i coordinarà totes les accions que, de manera transversal, s’estan duent a terme des d’altres departaments del Consell.

Des d’una visió integradora, multisectorial i multidisciplinària, la llei contra el despoblament adoptarà mesures de discriminació positiva d’aquells col·lectius que el necessitin, i posarà en marxa accions per a fomentar la igualtat i la lluita contra la bretxa de gènere, així com per a evitar l’exclusió social i financera.

Igualment, reforçarà les capacitats administratives en els municipis més petits, crearà entorns que enforteixin el teixit econòmic, l’economia social i la diversificació de sectors tradicionals i emergents, i aprofitarà els avantatges de la transició verda, la digitalització i la innovació tecnològica.

Tal com ha explicat la secretària autonòmica, “es tracta d’un projecte de continuïtat i de futur, per això aquesta llei ha de ser compartida, transversal en tot el Consell, però sota una mirada més rural i un disseny de les polítiques públiques que preparin al nostre territori per a afrontar els reptes socioeconòmics, ambientals i climàtics que estem vivint i també els esdevenidors”, ha manifestat Cebrián.

Segons ha explicat la secretària autonòmica, l’objectiu de la consulta prèvia consisteix a recollir les reivindicacions, necessitats i propostes de totes aquelles persones, entitats i administracions “que han estat treballant i lluitant pel territori”, a més de “crear oportunitats i lluitar per la cohesió territorial i social”, ha assenyalat.
D’aquesta manera, totes les persones interessades podran participar i realitzar les seves aportacions a través de la web de Presidència de la Generalitat https://presidencia.gva.es/va/procesos-abiertos

Estratègia AVANT 20-30

Una de les principals eines del Consell en la lluita contra el despoblament és l’Estratègia AVANT 20-30, un pla estratègic realitzat en col·laboració amb la Càtedra AVANT, conformada per les cinc universitats públiques valencianes. El document recull més de 200 accions concretes de dimensió econòmica, social, cultural, mediambiental i de governança política antidespoblament.

Aquest treball estratègic, elaborat a partir del diàleg continu amb administracions locals, municipis, associacions i amb totes aquelles persones que estan aportant solucions per a fer front als desequilibris territorials i socials “serà la base de la nova llei contra el despoblament”, ha conclòs Elena Cebrián.

Directe