Peníscola convoca ajudes a la rehabilitació de façanes en el nucli antic

L'ajuda serà del 30%, amb un import màxim de 3000 euros

Peníscola convoca ajudes a la rehabilitació de façanes en el nucli antic

La Junta de Govern Local ha aprovat avui la convocatòria de les ajudes econòmiques a la rehabilitació de façanes i altres elements en el nucli antic.

La quantia total màxima de la convocatòria ascendeix a un import global de 20.000€, amb càrrec al pressupost actual, i l’import de la subvenció serà del 30% del cost d’execució material de les obres, amb un import màxim de 3000€.

“Amb aquesta mesura incentivem i col·laborem amb els propietaris d’immobles en aquest entorn singular” ha explicat el mateix alcalde, Andrés Martínez, qui ha destacat el valor patrimonial, paisatgístic i turístic de l’entorn del nucli antic.

La tramitació podrà realitzar-se a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província per les vies habituals i previstes per la llei per al registre de documentació, a través del Servei d’Atenció Ciutadana de manera presencial, així com a través de la seu electrònica.

L’Ajuntament informarà pels canals habituals sobre la data a partir de la qual es poden presentar les sol·licituds.

Directe