Més de sis milions per als pobles de Castelló del Fons de Cooperació Municipal

La Generalitat triplica l'import mínim que rebran els pobles més xicotets, que arribarà als 10.000 euros

La Generalitat ha fet públic aquest dijous el repartiment dels 40 milions d’euros que s’injectaran en 2022 als municipis a través del Fons de Cooperació Municipal, un mecanisme que, des de la seua posada en marxa en 2016, ha permés ingressar en les arques de les corporacions locals un total de 240 milions d’euros, segons ha destacat el director general d’Administració Local, Antoni Such.

El director general ha realitzat aquestes declaracions coincidint amb la publicació, aquest dijous, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució per les quals s’assignen els recursos d’aquest fons corresponents a l’exercici pressupostari de 2022.

En total el Consell ingressarà 6.063.844 euros als municipis de Castelló, amb càrrec a aquest fons, la qual cosa suposa un increment respecte a 2021 de 443.954 euros, un 8% més.

Antoni Such és el director general d’Administració Local

Com ha recordat Such, en aquesta edició el criteri d’aportació als municipis més xicotets s’ha triplicat, de manera ha passat dels 3.000 euros a 10.000 euros el mínim per ajuntament.

Dins d’aquesta línia d’actuació, ha destacat que aquestes ajudes “aporten liquiditat financera als ajuntaments, i s’assignen de manera objectiva i incondicionada, ja que poden ser invertits pels municipis en les necessitats que consideren sense necessitat de justificar la seua utilització”.

Antoni Such ha agraït en aquest sentit la “col·laboració desinteressada” de les diputacions de València i Castelló, que, com ha recordat, “aporten les mateixes quantitats que la Generalitat, de manera que els municipis veuen duplicats els recursos”, i ha lamentat que la Diputació d’Alacant no participe, “discriminant d’una forma molt important als municipis de la seua província”.

El Fons de Cooperació Municipal té caràcter incondicionat, per la qual cosa els ajuntaments podran destinar les transferències de capital assignades a finançar globalment les activitats i els serveis que els corresponguen en virtut de les competències que hagen assumit segons la legislació vigent.

Aquests fons són compatibles amb la percepció de les aportacions de les línies específiques del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana i amb el Fons de Cooperació Municipal per als municipis turístics de la Comunitat Valenciana.

Criteris de
distribució

Els criteris de distribució s’han basat en una quantitat fixa per cadascun dels municipis (10.000 euros) i entitats locals menors i una quantitat variable en funció de la població que figura en l’últim padró municipal aprovat.

L’objectiu d’aquesta via de finançament de les administracions locals, regulada per la Llei 5/2001 de novembre de la Generalitat del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana, “és consolidar un sistema de finançament estable i progressiu per als municipis de la Comunitat”

La Generalitat transferirà el 50% dels imports assignats a cada municipi i entitat local menor durant el primer semestre de 2022, i la quantitat restant, durant el semestre final d’enguany.

Directe