Peníscola suma als pressuposts 5 milions de l’estalvi de les regidories

També la despesa social suma recursos amb aquesta primera modificació pressupostària

Després d’efectuar la liquidació pressupostària de l’exercici 2021, la Regidoria d’Hisenda ha estat treballant amb les diverses àrees del consistori per a coordinar la concreció dels projectes i actuacions a les quals destinar els estalvis de les regidories.

Després de comprovar amb el departament de la Intervenció municipal que el resultat pressupostari és positiu, amb 5.210.742,77€ de superàvit en els romanents de Tresoreria per a despesa corrent, la regidora de l’àrea, Dolo Bayarri, ha concretat que, en la modificació de crèdit que s’aprovarà en el Ple de demà, s’incorporaran al pressupost vigent 897.222,39 euros “per a reforçar ja partides de despesa social, especialment la despesa cultural i en matèria de promoció de l’esport, amb una significativa aportació a les ajudes d’emergència per a refugiats, així com per a la inversió en conservació i preservació del medi ambient, incloent inversions en matèria d’eficiència energètica i millores a les nostres platges” ha detallat.

“Aposta pel reforç de programació
i agenda d’activitats

Concretament, les àrees de Cultura, Esports i Festes són les que major injecció de recursos experimentaran en aquesta primera incorporació de romanents al pressupost vigent, “amb l’objectiu de reforçar la programació, ampliar les activitats i aconseguir l’objectiu de generar atractius d’agenda addicionals totes les setmanes de l’any” ha explicat la regidora.

A més, la millora d’instal·lacions esportives, com l’skate park o les pistes de tennis, se sumen a l’increment de recursos que es destinaran a esdeveniments esportius.

L’ampliació de la dotació pressupostària per a festes com Halloween, festes populars, Festes Patronals o l’ampliació de les activitats nadalenques, se suma als més de 150.000 euros que s’incrementaran les partides per a dinamització de la lectura a la biblioteca municipal o la programació d’activitats culturals al llarg de tot l’any.

A tot això cal afegir i destacar, “el reforç de 110.000 euros a la partida ja existent dels llums de Nadal, l’objectiu de la qual d’enguany serà sorprendre i consolidar l’atractiu turístic que l’any passat amb la campanya de Ferrero Rocher va facilitar dinamitzar l’activitat econòmica en la població al llarg dels mesos d’hivern” ha anunciat.

També es suplementen recursos econòmics per a la dinamització de l’activitat comercial local.

Solidaritat amb el poble ucraïnés

Quant als Serveis Socials municipals i la despesa en benestar social, partida que ja va resultar reforçada respecte a l’any anterior en l’actual pressupost, rebrà una nova injecció de recursos amb la incorporació de romanents que s’aprovarà demà, per a l’ampliació de programes com el de Menjar a casa o el SAD de dependència.

A més, s’han incorporat 26.000 euros per a millorar les dependències del Centre Social, on es troba la Llar del Jubilat.

L’Ajuntament, a més, ha volgut contemplar les necessitats dels refugiats ucraïnesos que arribaran a la localitat fugint de la guerra, incorporant 50.000 euros per a possibles necessitats en matèria d’emergència social.

“Després de dos anys de pandèmia som encara més conscients de com és de necessari poder atendre a qui més ho necessita, en els dos últims exercicis les partides d’emergència social i tot el referent a la despesa social han hagut de reforçar-se i, en aquests moments, considerem que les necessitats dels refugiats que s’establisquen en la nostra població, han de tindre una resposta ràpida i eficient per part de la nostra administració, de la mateixa manera que hauran de fer-ho les administracions superiors” ha valorat el mateix alcalde, Andrés Martínez, qui ha destacat també les inversions per a la dinamització en els sectors productius, les ajudes cursades, així com els esforços realitzats en matèria de promoció per al sector turístic, que en el municipi ha suportat la crisi “millor que en altres destinacions, gràcies a la implicació de l’administració amb el sector a qui hem escoltat i continuem escoltant per a avançar amb pas ferm”.

Inversions en desbrossament de
zones verdes i millores en el litoral

La millora dels serveis a les platges, com per exemple, la renovació de dutxes o per a la neteja i l’ampliació dels recursos per al desbrossament de barrancs, se sumen a la realització d’estudis sobre les zones humides i protegides de la població; a més, el reforç de partides inclou la incorporació de plaques solars per a millorar l’eficiència energètica en els edificis municipals.

Després d’aquesta modificació pressupostària, l’àrea d’Hisenda preveu realitzar noves incorporacions de romanents al pressupost vigent, així la resta de sobrants es destinaran a inversions sostenibles, dins del Pla de Sostenibilitat Turística i a la devolució de deute contret durant la pandèmia i després del Glòria.

Directe