S’ampliarà la subestació elèctrica de Fraiximeno

Es pretén així l'adequació per a la MAT

S’ampliarà la subestació elèctrica de Fraiximeno

Red Eléctrica d’Espanya ha rebut aquest dilluns, mitjançant la seua publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOC), l’autorització per a ampliar la subestació elèctrica de Fraiximeno, al terme de Morella. Aquesta tindrà dues noves línies, Plana 2 i Plana 3, el que deixarà la instal·lació amanida per a la MAT.

Aquesta ampliació havia estat sol·licitada el juliol de 2016 i rebia ara fa un any la declaració d’impacte ambiental per al projecte anomenat «línia elèctrica a 400 kV Morella-La Plana 2 (Castelló)».

L’ampliació de la subestació de Morella, al parc de 400 kV, ve motivada per la construcció de la línia de transport d’energia elèctrica, coneguda popularment com a MAT.

El Servei Territorial d’Urbanisme de Castelló de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana informa que “l’actuació projectada requereix informe previ de l’Ajuntament corresponent, i que, en relació amb les competències que té assignades, no té objecció al projecte” i donat que “no s’ha rebut contestació de l’Ajuntament de Morella, s’entén la seva conformitat amb el projecte”.

La citada línia ve motivada per “la necessitat de reforçar la connexió elèctrica existent entre la Comunitat Autònoma d’Aragó i la Comunitat Valenciana, actualment connectades per dos eixos de simple circuit de 400 kV (Aragó-Morella-La Plana i Vandellós-La Plana), millorant d’aquesta manera la seguretat del sistema elèctric”, diu el BOE.

Directe