El Portal Tributari de Benicarló registra 743 operacions en dos mesos de funcionament

L’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica ha representat el 88% del total

Des que es va posar en marxa el Portal Tributari, a mitjans del mes de desembre, s’han registrat un total de 743 operacions en línia, la qual cosa representa un 24% del total de les gestions realitzades.

De tots els tràmits, el que més operacions ha registrat ha estat el relacionat amb l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que ha representat el 88% del total de les operacions. El segueixen les operacions relacionades amb les taxes de documents administratius, els talls de carrers, l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) o la taxa del Cementeri Municipal.

El regidor d’Economia i Hisenda, Carlos Flos, ha destacat que «aquestes dades són un bon inici per a aquesta nova plataforma que busca facilitar els tràmits relacionats amb la gestió tributària». Flos ha remarcat que «la ferramenta és molt visual i intuïtiva i ens permet estar a disposició dels contribuents 24 hores al dia 365 dies a l’any». «Estem segurs —ha subratllat— que la ciutadania la utilitzarà cada vegada més per a les seues gestions tributàries».

El Portal Tributari de l’Ajuntament de Benicarló permet realitzar autoliquidacions i canvis de domiciliació bancària, consultar deutes tributaris o sol·licitar certificats de pagament, entre d’altres.

Paral·lelament als tràmits, el Portal també permet consultar el calendari fiscal vigent i accedir directament a la seu electrònica de l’Ajuntament.

En canvi, des del Portal Tributari no es poden realitzar operacions relacionades amb l’IBI, l’IAE o les multes de la Policia Local, que estan gestionats per la Diputació de Castelló a través del seu propi portal.

Directe