S’obri la convocatòria de les ajudes «Activem Benicarló» per valor de 234.400,65 €

Les ajudes van adreçades a persones autònomes i micropimes que no hagen estat beneficiades de les Ajudes Parèntesi convocades per l’Ajuntament anteriorment

Les persones treballadores autònomes i les microempreses de Benicarló de menys de 10 persones treballadores, independentment del sector, podran acollir-se a aquesta nova convocatòria d’ajudes que ha posat en marxa l’Ajuntament de Benicarló en el marc del pla Reactivem Empreses de la Diputació de Castelló.

Amb un crèdit total de 234.400,65 euros, les ajudes es poden presentar des d’avui mateix i fins al 9 de desembre inclòs i contemplen, igual que en anteriors edicions, que cada persona autònoma o microempresa rebrà una quantitat màxima de 2.000 euros i 200 euros addicionals per cada persona treballadora d’aquestes microempreses afiliades a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020.

Les empreses no poden haver resultat beneficiades en alguna de les tres convocatòries de les Ajudes Parèntesi que l’Ajuntament ha convocat al llarg d’aquest any.

Com en convocatòries anteriors, s’admetran totes les sol·licituds presentades en temps i forma, de manera que ningú es quedarà fora per presentar-les l’últim dia. De la mateixa manera, s’eximeix les empreses d’estar al corrent de pagament amb les administracions.

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, tot i que les persones que no estiguen obligades a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics podran presentar la sol·licitud de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament, demanant cita prèvia a través del web o per telèfon al 964 47 00 50 (ext. 0136).

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb l’Ajuntament a través del telèfon 964 82 50 13 o al correu afic@benicarlo.org.

Directe