El Ple aprova regular l’ús agrícola de fangs procedents de la depuració d’aigües residuals

L’aprovació definitiva de l’Ordenança també inclou la regulació de les explotacions apícoles

El Ple ordinari del mes de maig de l’Ajuntament de Benicarló ha aprovat definitivament la modificació de l’Ordenança municipal del Medi Rural que inclou dos punts importants: d’una banda, la regulació de la utilització de purins i fangs procedents de la depuració d’aigües residuals en explotacions agràries i, de l’altra, la regularització de l’apicultura. L’aprovació definitiva incorpora set al·legacions que es van presentar després de l’aprovació inicial que es va fer al Ple ordinari del mes de novembre.

Respecte a la utilització de fangs, la modificació de l’ordenança té com a objectiu respondre a la necessitat d’utilització d’aquest tipus de fertilitzants considerats adequats per a les pràctiques agrícoles i al mateix temps evitar els efectes nocius sobre el sòl, l’aigua, la coberta vegetal i la salut humana que podria ocasionar la seua utilització en dosis superiors a les permeses.

L’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha remarcat que «els fangs de les depuradores només s’han de fer servir en les condicions que estan regulades perquè poden afectar els aqüífers i les plantacions, i amb aquesta ordenança responem a la demanda general de la ciutadania, protegim les terres del nostre poble i l’interès general».

Així, tal i com ha explicat la regidora d’Agricultura al Ple, Inma Díaz, «l’ordenança s’havia d’actualitzar per tal d’adaptar-se a les exigències de la legislació autonòmica i perquè tenim l’obligació de protegir el camp benicarlando, i ara amb la col·laboració de la policia regularem la seua aplicació per a evitar un ús indiscriminat que puga causar no només molèsties al veïnat sinó que també puga afectar a la salut del camp benicarlando».

Sobre l’apicultura, la legislació autonòmica vigent obliga a les explotacions apícoles a estar inscrites en un registre específic de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació i a estar en possessió de l’autorització pertinent, tant si les persones titulars tenen els ruscos en terrenys particulars de la seua propietat com si els terrenys pertanyen a terceres persones.

La nova ordenança incorpora aquesta normativa i obliga, a més, les persones titulars a la correcta identificació dels seus abellars, en un lloc visible i de forma llegible, i a demanar permís per a desplaçar eixams o ruscos.

En el cas d’assentaments apícoles en muntanyes de titularitat pública, l’adjudicació dels aprofitaments s’ha de realitzar de forma directa entre les persones sol·licitants que formulen la corresponent sol·licitud davant l’Ajuntament de Benicarló. En aquest cas, el nombre màxim de ruscos per assentament en muntanya d’utilitat pública s’estableix en 240 ruscos.

Sobre les distàncies mínimes dels ruscos, també s’incorpora el contingut de la normativa autonòmica, que estableix la prohibició de situar assentaments apícoles a menys de 400 metres de centres urbans, a menys de 100 metres d’habitatges rurals o a menys de 200 metres de carreteres nacionals i menys de 25 metres de camins veïnals i pistes forestals.

Directe