L’Ajuntament de Sant Jordi aprova l’Ordenança de Convivència Ciutadana per a millorar la qualitat de vida

És una iniciativa nova al poble i que ha comptat amb el vot favorable de tots els regidors

L’Ajuntament de Sant Jordi ha aprovat en l’últim Ple municipal l’Ordenança de Convivència Ciutadana, que naix amb l’objectiu de preservar els espais públics per a gaudi de veïns i visitants, així com per a garantir els seus drets. Es tracta d’una iniciativa nova al poble i que ha comptat amb el vot favorable de tots els regidors del Consistori.

Iván Sánchez Cifre, alcalde de Sant Jordi, ha celebrat que “l’Ordenança de convivència ciutadana és especialment útil en aquests moments en els quals la pandèmia està obligant a regular els espais públics. L’equip de Govern va decidir fa temps impulsar aquest complet reglament amb l’objectiu de garantir que tots els nostres veïns gaudisquen d’aquest benestar ciutadà i de totes les seues llibertats i drets”.

Aquesta Ordenança es va obrir a consulta de tots els veïns perquè pogueren fer les seues aportacions abans que entrara en vigor. Per a això va haver-hi campanya d’informació i es va publicar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el seu web perquè la conegueren els veïns i pogueren aportar allò que consideraren rellevant, gràcies al que la proposta va ser aprovada en el Ple de maig per unanimitat i entrarà en vigor en el termini d’un mes des que es publique en el BOP.

Aquesta Ordenança té per finalitat preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, en el qual totes les persones puguen desenvolupar en llibertat les seues activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de vida diverses existents en el Municipi de Sant Jordi.
Així mateix aquesta Ordenança té per objecte la prevenció de qualssevol actuacions pertorbadores de la convivència ciutadana i la protecció, tant dels béns públics de titularitat municipal com de les instal·lacions i elements que formen part del patrimoni urbanístic i arquitectònic del Municipi de Sant Jordi enfront de les agressions, alteracions i/o usos indeguts de què puguen ser objecte, la sanció de les conductes incíviques i la reparació dels danys causats.

És també objecte d’aquesta Ordenança establir normes que afavorisquen el normal desenvolupament de la convivència ciutadana, el bon ús i gaudi dels béns d’ús públic, així com la seua conservació i protecció, en l’àmbit de les competències municipals.

Als efectes expressats en els apartats anteriors, aquesta Ordenança regula una sèrie de mesures encaminades específicament al foment i a la promoció de la convivència i el civisme en l’espai públic, identificant quins són els béns jurídics tutelats, preveient quines són les normes de conducta en cada cas i sancionant aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben en l’espai públic que li ha de servir de suport, tipificant, en el seu cas, mesures específiques d’intervenció.

Precisament, recentment, l’Ajuntament de Sant Jordi s’ha vist obligat a deixar de tindre obertes permanentment les instal·lacions del parc natural municipal Bovalar davant els reiterats danys i desperfectes que estan causant alguns dels visitants. A partir d’ara es tancaran les instal·lacions i serveis, que es podran gaudir sol·licitant permís a l’Ajuntament oficialment per a així poder controlar qui acudeix i quan i tractar de garantir que es cuiden adequadament les instal·lacions.

Iván Sánchez Cifre, alcalde de Sant Jordi, ha lamentat “haver de tancar la zona de torradors i barbacoa del Bovalar, així com haver de tancar també l’entrada de vehicles al parc natural municipal. Tots els caps de setmana tenim actes de vandalisme de gent de fora del municipi, que causa danys i desperfectes, per la qual cosa al final ni la gent del poble pot gaudir del seu parc natural municipal, així com la resta de visitants i turistes que volen vindre al poble”.

L’alcalde ha explicat que “es tracta d’un paratge natural emblemàtic i volem que la gent el gaudisca, però també haurà de responsabilitzar-se de cuidar-lo i deixar les instal·lacions en el mateix estat en el qual se les ha trobades. És molt trist veure com ho deixen alguns i en les fotos que hem fet es poden comprovar els desperfectes”.

“Hem tancat definitivament els accessos a vehicles de motor per aquest motiu i deixarà d’estar oberta permanentment la zona de barbacoa, lavabos i altres serveis. Qui vulga gaudir d’aquestes instal·lacions haurà de vindre a l’Ajuntament a sol·licitar una instància municipal i deixar una fiança per a poder utilitzar aquestes instal·lacions. És l’única manera de controlar qui accedeix i tractar d’assegurar-nos que la gent respecte un bé tan benvolgut que tenim, que és un dels 21 parcs naturals municipals que existeix a la província”, ha assenyalat Iván Sánchez Cifre.

Directe