Benicarló comptarà amb uns romanents de tresoreria de 4,3 milions d’euros

Es destinarà 1 milió d’euros de fons propis per a facilitar l’obertura de la Piscina Municipal

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles

L’Ajuntament de Benicarló comptarà enguany amb 4,3 milions d’euros de romanents de tresoreria, que provenen de la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de 2020. L’alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha explicat que «la llei de pressupostos de l’any 2021 permet els ajuntament destinar aquests romanents a depeses corrents i a inversions i, a diferència d’anys anteriors, no estem limitats a gastar només una part en inversions financerament sostenibles».

L’alcaldessa ha avançat que «els 4,3 milions es destinaran a suplementar partides que per a quadrar el pressupost d’enguany van quedar per baix de les quantitats necessàries», com la partida de Medi Ambient, que ara se suplementarà amb 1.234.000 euros per a la neteja d’edificis públics, la recollida selectiva o les inversions en jardins».

La partida d’Esports se suplementarà amb 1 milió d’euros, que Miralles ha anunciat «que es destinaran a la Piscina Municipal». També es destinaran 175.000 euros a la partida de Comerç, concretament per a llançar bons per a fomentar el consum a Benicarló i per a subvencions per a empreses.

La setmana que ve es concretarà el detall de les inversions i despeses que es podran dur a terme amb els romanents.

Directe