800.000 euros per arreglar fuites o pel transport d’aigua potable

Diputació anuncia aquestes ajudes per l’emergència hídrica

La Diputació de Castelló ha aprovat les bases reguladores de les ajudes de 2021 destinades a garantir l’abastiment d’aigua potable per a municipis de la província de menys de 20.000 habitants. Aquest Pla d’Abastiment d’Aigua destinat a cobrir les despeses municipals causades per sequera, grans avaries de la infraestructura de subministrament o altres circumstàncies excepcionals que impedixen que aplegue l’aigua a les llars compta amb 400.000 euros inicials, als quals se sumaran 400.000 euros més amb la incorporació dels romanents de tresoreria de l’ens supramunicipal.

Els pobles de fins a 1.000 habitants podran optar al 100% de l’import facturat per les actuacions d’urgència, fins a 50.000 euros; les localitats de fins a 5.000 habitants, al 85% de la despesa, fins a 42.500 euros; i els municipis de fins a 20.000 habitants, el 70%, fins a 35.000 euros.

Segons el diputat de Sostenibilitat, Ignasi Garcia, «gràcies a aquestes ajudes, els ajuntaments poden sufragar any rere any les reparacions d’urgència que afecten el proveïment en baixa als seus pobles per les deficiències en les canalitzacions». Cal tenir en compte que el servei de localització de fuites de la Diputació de Castelló va comptabilitzar durant l’any 2020 un total de 185 incidències en la xarxa d’abastiment i distribució d’aigua potable, 79 d’elles a les canals generals. Gràcies a la seua localització i reparació, el servei estima que s’han pogut estalviar fins a 4,29 hm³ d’aigua, dels 489,6 m³/hora perduts.

Per altra banda, Garcia ha explicat que «aquesta línia de subvencions resulta essencial per als pobles que cada estiu patixen els efectes de la sequera, justament en el moment en què incrementen considerablement el nombre d’habitants que s’instal·len per vacances». En aquest sentit, ha assenyalat que «gràcies al Pla Director de l’Aigua, els municipis podran deixar de dependre progressivament de les cisternes, que ara mateix són un recurs habitual i recurrent, ja que es pretén garantir l’accés a l’aigua potable de manera continuada i eficient».

Directe