Es constitueix la Comissió d’Igualtat per la perspectiva de gènere en polítiques municipals

Es reunirà tres vegades a l’any en sessió ordinària

Es constitueix la Comissió d’Igualtat per la perspectiva de gènere en polítiques municipals

Avui divendres ha quedat constituïda la Comissió Municipal d’Igualtat de l’Ajuntament de Benicarló, un instrument concebut amb l’objectiu que la perspectiva de gènere siga un principi de treball transversal orientador de les polítiques públiques municipals i amb la voluntat d’impulsar la igualtat de gènere en tots els àmbits municipals, combatent qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

La presidenta de la Comissió, Gemma Cerdá, ha declarat que «amb la constitució de la Comissió d’Igualtat encetem una etapa que ens permetrà promoure accions que afavorisquen la consciència social cap a la promoció i la defensa de la igualtat efectiva entre hòmens i dones».

Cerdá també ha assenyalat que la Comissió «impulsarà la col·laboració i la cooperació entre les diferents àrees de l’Ajuntament de Benicarló i les organitzacions i entitats representatives del municipi per tal que puguen fomentar la igualtat de gènere».

La creació de la Comissió d’Igualtat està prevista en el Pla Municipal d’Igualtat que es va aprovar al juny de 2019 i s’ha pogut dur a terme una vegada aprovat el Reglament de la Comissió que es va produir el passat mes de setembre.

A banda de la presidenta, la Comissió està formada pels tècnics de Serveis Socials (coordinadora i agent d’igualtat), representants dels quatre grups polítics municipals i un tècnic per cadascuna de les àrees que integren l’estructura organitzativa de l’Ajuntament. A més, també podran participar de forma no permanent aquelles persones que formen part d’organitzacions i entitats del municipi que puguen contribuir en la promoció de la igualtat de gènere en l’àmbit municipal.

Tal i com s’ha acordat en la sessió constitutiva, la Comissió es reunirà 3 vegades a l’any en sessió ordinària, al gener, al maig i al setembre.

Directe