Diputació ha invertit enguany més de 7 milions en millorar la seguretat viària

El diputat provincial Santi Pérez posa en valor les actuacions en les carreteres de la Mata o el Camí de la Canà

El president Martí i el diputat Pérez en una visita recent a la Canà

El president de la Diputació, José Martí, ha destacat la importància dels més de 7 milions d’euros invertits en 2020 des de l’àrea de Carreteres, malgrat la borrasca Gloria i la pandèmia, “per a millorar la seguretat viària i la connectivitat” en la xarxa viària dependent de la institució provincial.

Segons ha explicat, “la millora de les carreteres va ser una de les prioritats que ens marquem en la ‘Nova Diputació’ quan prenem possessió perquè si volem atraure inversors i turistes i fomentar l’emprenedoria, resulta obligat disposar d’unes comunicacions terrestres eficients i segures”.

En idèntics termes s’ha manifestat el diputat de Carreteres, Santi Pérez, qui ha recordat la finalització de tres grans obres “llargament esperades en el temps” per la ciutadania. Es refereix a la millores introduïdes en el Camí de la Canà, en la CV-120 que connecta La Mata amb Olocau del Rei i la finalització de la renovació de l’accés a Navajas per la CV-213.

En el Camí de la Canà s’ha realitzat una actuació pressupostada en 150.000 euros, amb la qual s’ha modificat l’amplària del vial, que en alguns trams resultava molt estret. Es tracta d’un traçat que discorre pels termes municipals de Morella, Cinctorres i Castellfort, molt utilitzat per les conductores i els conductors dels pobles de la riera dels rius Bergants i Cantavieja.

Quant a la CV-120, s’ha finalitzat una obra realitzada sobre una extensió de 4,5 quilòmetres, que inclou la millora de l’accés als municipis de Terol de Mirambel i La Cuba. Aquests treballs, que en 2020 han suposat una inversió pròxima a 1,5 milions d’euros, eren reivindicats pels veïns de la zona des de fa molts anys, per la qual cosa “resultava imprescindible actuar en tractar-se d’una via molt transitada i estreta, plena de sots”.
Pel que respecta a l’execució de l’accés a Navajas, “ha consistit en l’eliminació d’un destacat punt negre a la comarca de l’Alt Palància, que ha requerit una inversió de 745.000, executada en gran part en 2020”.

Conservació
de carreteres

A més d’aquestes actuacions de gran importància, Pérez ha posat en valor els quasi 5 milions d’euros consignats per al manteniment de la xarxa provincial de carreteres, amb els quals s’ha pogut eixamplar, formigonar les cunetes i suavitzar les corbes de la CV-105, que discorre pel parc de la Tinença de Benifassà. També s’ha repavimentat la CV-101, que uneix Vinaròs amb Alcanar.

A més, amb càrrec a la partida de conservació s’han iniciat els treballs de la CV-100 que uneix Rossell i San Rafael del Río, per a ampliar l’ample de la via des dels 4,5 metres fins als 6,5 metres, tal com venen demandant des de fa anys els veïns de la zona.

Altres actuacions de menor envergadura però també importants per a la seguretat viària són les realitzades en la carreteres de Cabanes a Ribera de Cabanes, en els accessos a Ribesalbes i en la via que connecta Càlig amb Vinaròs.

Pérez ha explicat finalment que no sols s’ha actuat sobre el ferm, sinó que “en aquells punts de la xarxa provincial que ha sigut necessari, s’ha procedit a col·locar o reposar la senyalització horitzontal i vertical, perquè la nostra preocupació és aconseguir els màxims nivells possibles de seguretat”.

Directe