Morella aprova avui els pressuposts de 2021

L'Ajuntament celebra un ple extraordinari

L’ajuntament de Morella celebra aquesta vesprada un ple extraordinari amb motiu de la necessitat d’aprovar el pressupost per a l’any 2021. Així, en la part de l’àrea d’hisenda, s’aprovarà, si escau, del pressupost per al 2021.

En l’àrea d’educació, cultura i esport, l’aprovació del reajustament anualitats Pla Edificant, i en l’àrea de benestar i drets socials, l’aprovació del pla municipal d’igualtat 2021-2024.

Directe