Vilafranca presenta el Pla Municipal d’Actuació Contra la Violència de Gènere

Fer efectiu el principi d’igualtat entre dones i homes, requereix, desenvolupar estratègies a nivell local

Vilafranca, en una imatge recent

La violència masclista és la manifestació més extrema de desigualtat entre dones i homes, i continua sent un dels grans problemes socials als quals s’enfronta la nostra societat. Es tracta d’una violència de caràcter estructural, que té el seu origen en les desigualtats de poder existents entre homes i dones; això significa que, lluny de ser una forma de violència gratuïta, fortuïta o aleatòria, la sustenta i justifica una
determinada estructura social, jeràrquica i autoritària, de caràcter patriarcal. Els efectes per a les dones i les xiquetes i xiquets que la pateixen obstaculitzen de manera greu el seu accés a la igualtat de drets i oportunitats.

Fer efectiu el principi d’igualtat entre dones i homes, requereix, a nivell local desenvolupar estratègies per a lluitar fermament contra la violència que pateixen les dones pel fet de ser-ho.

Així, el Pla presentat ara a Vilafranca pretén ser una eina perquè les víctimes de violència de gènere coneguen els recursos als quals poden accedir i al seu torn servisca per a qui és coneixedor o coneixedora d’un cas de violència de gènere sàpiga on dirigir-se, evitant així qualsevol tipus d’enraonia que només perjudica la intimitat de la víctima o víctimes.

L’objectiu general d’aquest Pla es construir un municipi posicionat fortament contra la Violència de Gènere i garantir una protecció integral a les víctimes de Violència de Gènere i a les seues filles i fills, a través d’una actuació coordinada. D’altres objectius específics són el prevenir la violència de gènere en el municipi, informar la població dels recursos existents per a fer front a la violència de gènere, tant a nivell local com els especialitzats, també assegurar l’atenció integral i immediata de les víctimes de violència de gènere o a les persones coneixedores d’un suposat cas, assegurar la coordinació de les i els professionals en l’àmbit local i evitar la revictimizació.

També es marquen com a objectius l’establir les línies de coordinació entre els recursos que duen a terme funcions de prevenció, detecció i intervenció en violència de gènere i promoure una actitud de tolerància zero davant la violència masclista en el municipi.

Amb aquest Pla d’Actuació, redactat pel personal tècnic de l’àrea d’Igualtat (Agent d’Igualtat de l’Ajuntament de Vilafranca -pertanyent a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat-) es pretén complir amb els mandats del Pla d’Igualtat Municipal i es fa un pas més, establint d’una manera simple els recursos als quals pot acudir una víctima o persona que siga coneixedora d’un cas de violència de gènere.

Aquest Pla Municipal Contra la Violència de Gènere, pretén ser un document senzill, concís i pràctic, de tal manera que arribe amb més proximitat i facilitat a la ciutadania. De la mateixa manera, aquest Pla és contempla com un document viu que s’anirà ampliant, completant i avaluant amb la finalitat de continuar prevenint els diferents tipus i graus de violències contra les dones i sensibilitzar en matèria d’igualtat a tota la ciutadania.

Què fer si eres víctima
d’una agressió?

▸ En cas de requerir atenció sanitària, acudir de manera immediata al Centre de Salut (Telf. 964432300) Fins i tot no sent necessària una atenció immediata, en cas de presentar qualsevol tipus de lesió és important acudir al Centre de Salut, on activaran el protocol pertinent i estendran el corresponent part de lesions.

▸ En cas ser víctima d’una agressió sexual, és preferible acudir als serveis mèdics sense llavar-se amb la finalitat de poder extraure mostres que faciliten investigació del delicte.

▸ Per a presentar denúncia has d’acudir al lloc de la Guàrdia Civil (Telf. 964441002), preferentment en companyia d’algun familiar, amistat o del personal tècnic de serveis socials o igualtat. Recorda que en el moment de la denúncia pots sol·licitar la presencia lletrada d’un advocat o advocada del torn d’ofici de violència de gènere.

▸ En cas de necessitar informació sobre la teua situació personal has d’acudir a l’Ajuntament (Serveis Socials o Agència d’Igualtat) (Telf. 964441004). Des de cadascun dels serveis activarem els pertinents protocols per a prestar-te l’ajuda que necessites.

▸ També pots acudir als serveis especialitzats, Centre Dona 24 h. El més pròxim es troba a Sant Mateu (Telf. 900580888).

Directe