Peníscola entra oficialment en la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030

L'Ajuntament ha constituït un equip de treball que elaborarà el pròxim pressupost municipal

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha comunicat l’aprovació de l’adhesió de Peníscola a la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030, una agenda global adoptada i consensuada per tots els països integrants de Nacions Unides.

La iniciativa, que persegueix aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible des de les polítiques locals, compta ja amb prop de 200 ajuntaments, diputacions, capítols i consells insulars. Peníscola, juntament amb la resta dels integrants de la Xarxa, treballa de manera col·laborativa per a l’alineament transversal de les polítiques públiques municipals amb l’Agenda 2030.

L’Ajuntament de Peníscola ha constituït un equip de treball amb el qual enfocar les polítiques públiques, compost pels responsables polítics i tècnics de les diferents àrees de gestió municipal. La pròxima tasca del mateix és la posada en marxa d’una avaluació que inclourà les febleses i fortaleses del municipi, així com les seves oportunitats, per a plantejar els reptes i objectius a aconseguir, basats en l’Agenda 2030.

Aquest equip de treball s’enfronta ara de manera conjunta a l’elaboració del pròxim pressupost municipal. “Estem compromesos amb l’agenda internacional i els objectius centrats en el desenvolupament sostenible com el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient” ha explicat l’alcalde de Peníscola, Andrés Martínez. L’enfocament de millora d’aquests cinc àmbits “haurà d’impregnar no sols l’acció de govern sinó la nostra manera de treballar com a institució, orientats al benestar de les persones, la cura del nostre entorn, fomentant la prosperitat del nostre territori, apel·lant al consens i a la suma amb la resta de pobles i institucions” ha assegurat Martínez.

Directe