Benassal redueix a zero un deute de més de 413.000 euros en cinc anys

A més, s'ha pogut baixar en un 27% l'impost de l'IBI i s'han creat altres bonificacions

L’Ajuntament de Benassal ha reduït en 28 punts el coeficient municipal que s’aplica en l’Impost de Béns Immobles. En la pràctica, la reducció ha suposat una baixada de l’impost del 27%. Un habitatge que pagava 600 euros d’IBI paga ara 440. Aquesta reducció d’impostos ha anat de la mà de la reducció a 0 del deute del municipi, que era de 413.250 euros en 2014. D’aquesta manera s’ha enfortit la salut econòmica del municipi per a afrontar amb més garanties el futur de la localitat.

L’alcaldessa de Benassal, Mari Luz Monterde, ha assenyalat que “l’objectiu de l’Equip de Govern no és un altre que administrar de la forma més racional i eficient possible l’economia del municipi per a beneficiar als veïns i veïnes”.

El consistori ha recordat que a més de la reducció del coeficient de l’IBI existeixen nombroses bonificacions que poden sol·licitar-se.

↳ Bonificacions:
▸ 30% per a famílies nombroses
▸ Les famílies nombroses poden beneficiar-se d’una bonificació del 30% de la quota íntegra per a l’immoble que siga habitatge habitual de la família. Es pot sol·licitar abans del 31 de gener.

↳ -30% per a energies renovables
▸ Els habitatges, activitats econòmiques o professionals que hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum poden optar a una bonificació del 30% de la quota íntegra. En el cas de locals destinats a activitats econòmiques o professionals se sol·licitarà l’alta censal actualitzada de l’activitat. Aquesta bonificació pot estendre’s a 5 períodes impositius. Es pot sol·licitar abans del 31 de gener.

↳ Fins al 40% per a activitats econòmiques d’especial interés
▸ La bonificació sobre la quota íntegra de l’IBI pot arribar a ser del 40% en immobles on es desenvolupen activitats econòmiques declarades d’especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals o històric artístiques. Es podran declarar activitats d’especial interés les que fomenten l’ocupació, mantinguen o incrementen el nombre de llocs de treball i, especialment, la implantació de noves activitats empresarials. Entre aquestes activitats es considera també, tenint en compte la realitat socioeconòmica del municipi, l’oci i l’hostaleria.

▸ Per implementació de nous negocis, una bonificació del 40% de la quota íntegra de l’Impost, durant el primer exercici.

▸ Manteniment de l’activitat, es bonificarà en un 25%.

▸ Increment de l’activitat, es bonificarà addicionalment fins a un 15%, del qual 7,5% correspondrà a l’increment del període d’activitat, i 7,5% a l’increment de personal contractat.

Els requisits i sol·licituds es poden consultar a l’Ajuntament de Benassal. En aquest cas les sol·licituds es poden presentar abans del 31 de desembre.

Directe