Tots els majors d’edat empadronats a Peníscola poden votar els pressuposts

L'Ajuntament de Peníscola activa la votació dels Pressupostos Participatius

La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Peníscola arrancarà dilluns que ve el procés de votació de propostes per als Pressupostos Participatius per a resoldre quina d’aquestes s’inclourà en el pressupost municipal de l’any pròxim.

Tots els majors d’edat empadronats en el municipi tenen dret a votar les propostes informades favorablement pels tècnics municipals després d’haver-se rebut al llarg del mes de setembre.

Tal com estableix el procediment, després de la recepció de propostes; els tècnics municipals les han avaluades i han informat sobre aquestes per a constatar que s’ajusten a competències municipals, s’han efectuat les memòries valorades corresponents per a saber el cost de cada inversió proposada i, posteriorment, només les propostes favorablement informades pels tècnics municipals han passat a ser estudiades per la Junta de Portaveus i les candidates, en aquest cas tres, seran sotmeses a votació i s’exposaran al públic en el Tauler d’anuncis, així com en la Seu Electrònica, des del dilluns fins al dijous de la setmana pròxima.

Concretament, les tres propostes informades favorablement han sigut proposades pel Consell d’Infància i Adolescència Local (CIAL) i estan relacionades amb la millora i ampliació de les instal·lacions esportives municipals; inclouen la creació d’una pista de vòlei, l’ampliació i millora del parc de cal·listènia de la platja Sud i la creació d’un espai poliesportiu a l’aire lliure com a millora a l’actualment situat en les proximitats de la plaça Constitución.

El procediment de votació consistirà en el depòsit de paperetes en una urna situada en el SAC, precintada per funcionaris municipals abans d’iniciar la votació i aquesta podrà dur-se a terme entre el dilluns i dijous de la setmana pròxima. La proposta o propostes més votades es remetran a l’Alcaldia per a la seua incorporació al projecte de pressupostos per a l’exercici 2021.

Directe