L’Ajuntament i Creu Roja firmen el seu conveni anual

Morella contracta el servei de la teleassistència i suport mèdic en esdeveniments

L’Ajuntament de Morella i la Creu Roja han firmat dos convenis com es realitza habitualment cada any per a per una banda cobrir el servei de teleassistència a la població de la localitat i per altra el seu servei als actes que en un any normal es realitzarien al poble.

Des de Creu Roja estan satisfets de firmar un any més aquest conveni que els possibilita realitzar una tasca amb la societat morellana que s’ha vist fortament incrementada amb l’emergència del coronavirus tot i que els esdeveniments han desaparegut. Així ho explica el seu president Miguel Aguilar.

El treball incrementat a causa de la pandèmia s’ha basat en cridades i repartiment d’aliments, fet que va posar en perill la capacitat de prestar servei del banc d’aliments. Així mateix, la Creu Roja pensa que la SAMU ha de continuar a Morella i aposta per allargar la cessió del seu local a aquesta unitat.

Així mateix, Aguilar recorda com a fet també important per a dotar de recursos a l’organització que encara els queda loteria de Nadal per vendre que es pot adquirir en la major part dels comerços de Morella.

Directe