El PSPV de Peníscola aconseguix que es faça un seguiment de les subvencions per a evitar que se’n perden més

S'havia perdut la subvenció de Diputació pel temporal Gloria per no presentar-se a temps

Isabel Esbrí és la portaveu del PSVO

El PSPV-PSOE de Peníscola ha aconseguit que l’equip de govern del Partit Popular haja activat un mecanisme per a fer seguiment de les subvencions i així evitar que es perden més ajudes. Tal com explica la portaveu municipal socialista, “per a això —i encara que no és la nostra proposta inicial— s’utilitzaran les Juntes de Portaveus que se celebren cada dos mesos, incloent-hi un punt del dia en què s’abordarà l’estat de les subvencions, ajudes i tota mena d’inversió per part d’altres administracions, i a les quals podria acollir-se l’Ajuntament de Peníscola”. “La nostra proposta ha sigut refrendada al 50%, ja que ens haguera agradat que fóra un seguiment mensual, però els donarem un vot de confiança”, ha assenyalat.

Esbrí recorda que el consistori ha perdut l’ajuda de la Diputació de Castelló per als danys ocasionats pel Glòria perquè l’equip de govern del PP ha presentat la sol·licitud fora de termini. A més, de tots els municipis de la província que podien acollir-se a l’ajuda de la Diputació de Castelló per a pal·liar els danys ocasionats pel Glòria, Peníscola és l’únic que s’ha quedat sense ella per haver-la presentat fora de termini. No obstant això, esta no ha sigut l’única subvenció desaprofitada, ja que també s’han perdut ajudes en temes tan importants com la prevenció de les drogodependències, la promoció de la salut i, fins i tot, desaprofitant part d’unes altres, com és la dels Fons del Pacte d’Estat de l’any passat, a més de la pèrdua d’una subvenció de 600.000 euros per a remodelar el barri antic amb Fons Feder de la Unió Europea que es va deixar d’ingressar “per no fer bé les coses”.

Moció per la unitat
del valencià/català

D’altra banda, el PSPV-PSOE de Peníscola ha presentat en l’última junta de portaveus una moció en defensa de la unitat del valencià/català, que esperen que es convertisca en una declaració institucional. En la iniciativa es proposa reconéixer i declarar la unitat del valencià/català, sense que este fet supose menystindre altres denominacions existents, així com rebutjar qualsevol mesura que impose impediments normatius, administratius, tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on esta llengua és oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties esta unitat lingüística.

Així mateix, s’insta al Govern de l’Estat a reconéixer públicament i oficial la unitat del valencià/català, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomente el secessionisme lingüístic del valencià/català en la seua activitat.

Directe