Morella debat avui el Pla de reactivació socioeconòmica

A més es porta a ple la revisió anual del padró municipal d’habitants

Aquesta vesprada a les 18.30 hores tindrà lloc un ple extraordinari per la necessitat tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia, especialment el Pla de reactivació socioeconòmica de l’Ajuntament de Morella enfront de la situació de la COVID-19.

Així, l’àrea d’Hisenda tractarà la liquidació del pressupost de l’any 2019 i la modificació de crèdits 06/2020. L’àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació tracta de l’adhesió a la xarxa Destí Turístic Intel·ligent (DTI), el Pla de reactivació socioeconòmica de l’Ajuntament de Morella davant de la situació de la COVID-19, l’informe d’actuacions del Parador de Turisme, l’Informe de bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a persones autònomes, microempreses i petites empreses per a fer front als efectes originats pel coronavirus.

L’àrea de Planificació i Millora de la ciutat, té una moció sobre la millora del Pla 135 i altres línies d’ajuda de la Diputació de Castelló i la bonificació o exempció tributària del Mas Regatxolet. L’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, tracta sobre la revisió anual del padró municipal d’habitants a data 1 de gener i el nomenament de dos representants per al seguiment del conveni de Vallivana. L’àrea d’Educació, Cultura i Esport, té entre els punts de l’ordre del dia la participació de les associacions en el programa d’estiu.

Directe