La Diputació eximeix del pagament del cànon anual al Ram i al Palau dels Ossets

Són hotels de l'ens provincial gestionats per empreses arrendatàries

La Diputació de Castelló aplicarà una exempció temporal del pagament del cànon anual a les empreses arrendatàries que exploten l’Hotel Cardenal Ram de Morella i l’Hotel Palau dels Ossets de Forcall, que romanen tancats des de la declaració de l’Estat d’Alarma.

És una decisió que te vigència durant el període comprés entre el 12 de març i el 31 de desembre de 2020 i que segons el president José Martí, «s’adopta a la vista de l’informe tècnic que acredita l’actual inexistència d’activitat» en aquests dos immobles que són propietat de la institució provincial. En aquest document també s’especifica que la recuperació de tots dos negocis «serà costosa i llarga».

Martí assenyala que «és una decisió necessària perquè aquests dos hotels resulten fonamentals per al desenvolupament turístic i la generació d’activitat econòmica als Ports» i defensa que «en aquesta situació de greu crisi generada per la pandèmia els responsables públics tenim l’obligació d’estar més a l’altura de les circumstàncies que mai». En conseqüència, «en aquesta comarca en la qual la despoblació està tan present s’imposa l’adopció de mesures que ajuden a preservar els negocis i els llocs de treballs ja existents».

Segons s’estipula en els contractes d’arrendament vigents, en 2020 l’empresa adjudicatària de l’Hotel Cardenal Ram hauria d’abonar a la Diputació un pagament de 3.000 euros en concepte de cànon anual i l’explotadora de l’Hotel Palau dels Ossets 15.461.00 euros.

Directe