Diputació amplia el calendari fiscal i permet als ajuntaments moure tributs de data

“Si consideren que és beneficiós per als contribuents”

Santiago Agustí és el diputat d'Hisenda

La Diputació de Castelló ha donat impuls a una modificació del sistema de recaptació dels impostos municipals que han de pagar els ciutadans, un canvi que, com explica el diputat d’Hisenda, Santiago Agustí, “busca sobretot donar les eines als ajuntaments perquè decidisquen quin és el millor període de l’any per a cobrar els diferents rebuts i esmorteir així l’impacte econòmic que puga estar ocasionant la pandèmia del coronavirus en les famílies castellonenques”.

La proposta, recollida ja per decret, està dirigida als ajuntaments que tenen derivat el cobrament d’impostos en el servei de recaptació de la Diputació. El canvi aprovat, que es publicarà demà dimarts en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), té un doble objectiu: ampliar el període de pagament dels rebuts domiciliats i, per un altre, donar l’opció als ajuntaments de modificar el seu calendari fiscal i distribuir el pagament de tributs en els tres períodes pendents de 2020 “de la manera que considere més adequada per a atendre les necessitats dels seus veïns i dels propis consistoris municipals”.

Pel que respecta als rebuts que té domiciliats els ciutadans, s’ha aprovat retardar el període de cobrament. Així, els pagaments que estaven previstos per al 21 de maig es cursaran el 6 de juny; els que havien d’aplicar el 23 de juliol passen ara a carregar-se el 6 d’agost i, finalment, els rebuts domiciliats que havien de recaptar-se el 3 d’octubre, es passaran definitivament el 15 d’octubre.

Santiago Agustí assenyala que “estem davant un escenari canviant cada trimestre i en aquests moments es considera que ampliar una mica aquestes dates per al càrrec dels rebuts domiciliats no afectarà la liquiditat ni als ingressos dels ajuntaments, que ja han rebut aportacions per part de la Diputació tant en avançaments de recaptació com dins del Pla de Cooperació Municipal”.

Pel que respecta als ciutadans que no tenen el pagament dels tributs municipals domiciliats, cal recordar que el primer període es va ampliar de maig al 20 de juny. Pel que respecta a la resta de l’any, es manté el calendari com estava previst: del 5 de maig al 6 de juny per al segon període; del 6 de juliol al 7 de setembre per al tercer i del 15 de setembre al 16 de novembre per al quart període de pagament.

Opció de moure tributs
en el calendari

La segona de les novetats que recull la Diputació Provincial per decret és la possibilitat que es dóna als ajuntaments de moure el cobrament de tributs en el calendari fiscal d’aquest 2020. Així, en funció de les seues necessitats, els ajuntaments “podran decidir, per posar un exemple clar, traslladar a l’últim període de pagament el cobrament de l’IBI que en un primer moment anaven a cobrar aquest estiu”.

Aquesta opció ja s’ha traslladat als ajuntaments, fins al punt que ja hi ha alguns que han acollit de manera satisfactòria aquesta mesura, com són Caudiel, Vinaròs, Traiguera, la Vilavella, Alcalà de Xivert o Peníscola, que han decidit modificar el cobrament d’alguns rebuts per a canviar-los de període de pagament.

El diputat provincial d’Hisenda, en aquest sentit, explica que “hem fet un esforç per a donar la major de les autonomia als ajuntaments, que d’aquesta manera podran dissenyar quasi a la carta com volen que es distribuïsca el pagament dels impostos dels ciutadans i ciutadanes, sense que això afecte la liquiditat dels municipis i, per descomptat, amb la fi última d’atendre les necessitats dels veïns”.

Directe