Diputació garanteix els serveis d’aigua durant la quarantena

Tant en el abastament com en la depuració

El diputat de Cicle Integral de l’Aigua, Renovables, Residus i Reciclatge, Ignasi Garcia, ha informat que la Diputació de Castelló «està assegurant la continuïtat del servei de proveïment i distribució d’aigua potable dels municipis en condicions de quantitat i qualitat adequades» durant el període de quarantena pel Covid-19.

Garcia també ha indicat que, arran d’aquesta situació sanitària sobrevinguda, l’ens supramunicipal treballa en l’adequació dels serveis bàsics mitjançant plans de contingència en els processos de cloració d’aigua potable i de manteniment de depuradores d’aigües residuals. De la mateixa manera, està duent-se a terme la supervisió i direcció dels proveïments d’aigua potable en alta als Consorcis de la Plana i del Pla de l’Arc.

Amb tot, el diputat ha transmès que l’àrea de Cicle integral de l’Aigua segueix desenvolupant totes les funcions encomanades pels municipis més menuts de la província, així com les accions destinades a dirigir i assistir les obres iniciades abans del període de confinament. «Mitjançant les rutines de teletreball que hem implantat per a la seguretat del personal de la casa», ha dit,estan elaborant-se també tots els documents tècnics referents a plecs i projectes, segons la planificació de la present anualitat.

Sostenibilitat i Residus
En relació amb la resta les àrees de govern que Garcia té delegades,el diputat provincial ha especificat que, en qüestió d’Eficiència Energètica, «les obres d’enllumenat públic, que beneficiaran a un total de 16 municipis, es troben en procés de planificació per part del personal tècnic», encara que el procés d’adjudicació es troba paralitzat a causa de les directrius del govern central arran l’Estat d’Alarma.

Pel que respecta a l’àmbit de Residus i Qualitat Ambiental, a més d’augmentar la seguretat i la higiene en els processos de recollida de residus domèstics als pobles, el diputat provincial ha informat que s’està continuant amb les auditories i el seguiment d’aquests contractes, així com del referent a la concessió d’obra pública per a la gestió i eliminació de residus urbans i de manteniment i control dels abocadors assignats.

Directe