Morella adopta mesures econòmiques pel coronavirus

S'ajornen pagaments i es suspenen mentre dure l'estat d'alarma

L’ajuntament de Morella en junta de Govern ha adoptat diverses mesures econòmiques per fer font a l’altra vessant preocupant del coronavirus a banda de la sanitària. L’economia és l’altra gran perjudicada amb l’aparició d’aquesta pandèmia i la seua afecció tant a escala global com a la de les famílies i de cada casa serà d’unes proporcions inimaginables segons apunten els experts i les grans institucions financeres com el Banc Central Europeu o el Fons Monetari Internacional.

Així, el consistori morellà ha anunciat que en tots els tributs municipals com són els impostos i les taxes es tramitaran els ajornaments i fraccionaments, sense necessitat de garantia, per aquelles persones i famílies afectades per esta situació. Pel que fa a l’ocupació de la via pública que habitualment realitzen els diferents establiments de la localitat, es trasllada el cobrament a l’últim trimestre de l’any i es descomptaran automàticament els dies en que els comerços no poden fer ús degut a l’Estat d’Alarma.

D’altra banda, en el centre Formatiu, Escola de Música o qualsevol altra activitat, s’ajornen els rebuts 1 mes a partir de la finalització de l’Estat d’Alarma, i es descomptaran automàticament els dies que els usuaris no han pogut fer ús d’aquests serveis públics.

Pel que fa al servei d’aigües es tramitaran ajornaments i fraccionaments respecte al pagament del 1er trimestre. Mentrestant, en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I s’amplia automàticament la vigència dels carnets en proporció al dies de tancament o, baix petició de l’usuari, la devolució econòmica proporcional.

A més d’aquestes mesures immediates, es desenvoluparà una línia municipal de subvencions vinculades a l’Estat d’Alarma per atendre bonificacions en els tributs municipals per a aquells contribuents en que les condicions econòmiques s’hagin vist minvades, i que puguen complementar les ajudes per part de Govern d’Espanya o la Generalitat Valenciana al mateix temps que es reforcen els serveis d’atenció a persones i col·lectius vulnerables.

Directe