“Se suspenen tots els actes públics i es tanquen locals municipals”

L'alcalde de Morella fa un comunicat a la població amb les mesures contra el coronavirus

La Junta de Govern Local, seguint les indicacions de les autoritats competents, davant de la situació produïda pel Coronavirus, ha pres les següents decisions relatives a serveis públics municipals tenint efecte a partir de divendres, 13 de març, o de la data indicada en l seu cas.

Estes mesures es mantindran de forma indefinida mentre continue la situació i les indicacions actuals. En cas de produir-se algun canvi, s’informarà degudament a la població. Després de la Junta de Govern l’alcalde de Morella Rhamsés Ripollés ha fet un comunicat a la població

Suspensió d’activitats i tancament
d’espais muncipals

Es mantindrà obert l’Ajuntament de Morella. La resta de serveis queden afectats:
▸ Suspensió de tots els actes públics programats, com a mínim, fins el 22 de març inclòs.
▸ Suspensió de la cessió d’ús d’espais municipals per a la celebració de qualsevol activitat
o reunió per part d’associacions i altres entitats (Casa Ciurana, Sales Gòtiques, Teatre Municipal, locals d’assaig…).
▸ Tancament al públic de l’Edifici Fundació Caixa Castelló amb la suspensió dels serveis, ludoteca (El Club) i Biblioteca Municipal.
▸ Tancament de l’Escola Municipal de Música.
▸ Tancament del Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.
▸ Tancament de les instal·lacions esportives de la Fàbrica Giner.
▸ Tancament i suspensió del servei del Casal Jove.
▸ Tancament dels centres de jubilats de Morella (Casa Ciurana), de Xiva i d’Ortells.
▸ Suspensió de l’activitat de les Unitats de Respir de Xiva i d’Ortells.
▸ Tancament al públic del Castell de Morella, Museu Temps de Dinosaures, Museu del Sexenni, Sales Gòtiques, Presó, Torres de Sant Miquel.
▸ Tancament al públic de l’Oficina de Turisme.
▸ La Conselleria d’Educació ha suspès l’activitat educativa al col·legi i l’IES, a partir del dilluns 16 de març. A l’igual, des de l’Ajuntament es suspèn, en la mateixa data l’activitat educativa en: Escola Infantil, Centre Formatiu (anglès), FPA i Universitat de Majors.

Reforç de
serveis

▸ S’habilita a l’alcaldia i la regidoria de serveis municipals a implementar la reorganització d’horaris i tasques per reforçar els serveis de neteja en els edificis municipals.
▸ S’habilita a l’alcaldia i la regidoria de protecció ciutadana a implementar la reorganització d’horaris i tasques per reforçar els serveis de la Policia Local.

Altres mesures front al coronavirus

▸ Seguiment del protocol, segons les autoritats sanitàries, de l’assistència al Centre de Dia. NO fer visites al Centre.
▸ Suspensió del serveis complementaris del Centre de Dia, excepte el transport per als usuaris i el menjador al qual s’establirà un tracte diferenciat.
▸ Es suspenen les reunions de personal tant en Morella com fora, que suposen el trasllat de persones entre poblacions i es realitzaran, si és possible, via telemàtica.
▸ Coordinació d’informació i atenció amb el servei de Teleassistència de Creu Roja.
▸ Informar a la població i a les entitats afectades de les mesures preses, així com de les recomanacions de les autoritats sanitàries.
▸ Per part de la Policia Local, col·locar cartells informatius a tots els edificis i serveis afectats.

Directe