Diputació defensa una Estratègia d’Ocupació ajustada a les necessitats de les comarques

Amb un pla de formació i suport

La Diputació de Castelló ha presentat avui la seua Estratègia biennal d’Ocupació, Emprenedoria i Promoció Econòmica per als anys 2020-2021 en presència del president de la corporació, José Martí, i el diputat de l’àrea responsable, Pau Ferrando, qui ha indicat que «es tracta d’un pla complet i ajustat a la demanda dels nostres municipis».

Per al president de la Diputació, un dels aspectes fonamentals es “estar atents al que es denomina ja quarta revolució industrial” i ser capaços de posar totes les eines “per a ajudar l’emprenedoria, l’ocupació i la igualtat d’oportunitats, especialment a l’interior de la província”.

En aquest sentit, considera “imprescindible” encoratjar a la formació dels castellonencs, “perquè tots hem de tindre clar que quanta més formació té una persona, més possibilitats de treball se li ofereixen”. I ací és on apareix amb tot el seu sentit l’estratègia d’avui s’ha presentat per als pròxims dos anys, “un pla que ha de servir perquè els CEDES es convertisquen en punt de referència per a la formació i l’emprenedoria i perquè els municipis tinguen eines per a oferir ocupació”.

Per la seua part, el diputat provincial ha donat a conèixer aquesta estratègia, que consta de tres plans complementaris. El primer, es centra en la formació i la intermediació laboral per a joves i persones aturades; el segon, en el suport a l’emprenedoria, i el tercer es dedica a l’assistència per a la consolidació i transmissió empresarial.

Per a Ferrando, «el repte és més que clar: aconseguir l’accés igualitari de la nostra població activa a noves oportunitats professionals de qualitat, independentment de la localitat on estiga desenvolupant el seu projecte vital». Amb aquest objectiu en ment, «hem incorporat a la planificació de l’àrea les línies estratègiques del nou govern de la Diputació de Castelló, que tenen a veure amb el repte climàtic i la igualtat de gènere, les quals integrem a la nostra lluita particular per fixar la població a les zones d’interior», ha dit.

Xarxa CEDES, eix central
de dinamització territorial

La xarxa de Centres de Dinamització Econòmica i Social (CEDES) de la Diputació de Castelló juga un paper fonamental en la implementació de l’Estratègia de Promoció Econòmica. Es tracta d’espais situats estratègicament en el territori d’interior que compten amb personal multidisciplinari que assessora la població en qüestions d’emprenedoria i desenvolupament empresarial, i on també s’imparteixen els cursos de formació i treball en xarxa recollits a l’Estratègia.

Als centres CEDES també pot trobar-se informació de qualitat sobre polítiques d’ocupació tant autonòmiques, com estatals i europees. En eixe sentit, els CEDES, funcionen com a «antenes» del centre Europe Direct de Castelló, que des de l’àrea d’Internacionalització, serveix d’espai d’apropament de recursos europeus per al desenvolupament local o la projecció internacional de professionals, empreses i altres entitats.

A més, des dels CEDES podem accedir també al servei gratuït de Prospecció de Treball i Agència de Col·locació de la Diputació, on es tenen identificades les oportunitats laborals arreu de la província, o realitzar la tramitació d’alta gratuïta de l’empresa als punts PAE acreditats.

Plans i novetats
de l’Estratègia 2020-2021

En l’elaboració de la nova estratègia d’ocupació i emprenedoria de la Diputació, s’ha tingut en compte també «la idiosincràsia de les nostres comarques, les quals demanen accions diferenciades i adaptades a les característiques dels seus municipis». De fet, Ferrando ha indicat que «l’Estratègia 2020-2021 és el resultat de les aportacions realitzades pels 128 municipis adherits a l’anterior Estratègia 2018-2019 i per l’alumnat assistent». A aquestes aportacions, s’han sumat les necessitats expressades per alcaldes i alcaldesses durant la roda de contactes realitzada junt amb el president Martí.

1. Pla de formació i intermediació laboral
L’eix central d’aquest primer pla és la formació per a l’ocupació. L’objectiu és potenciar les competències personals i instrumentals i preparar a l’alumnat perquè puga qualificar-se en diferents àrees bàsiques o més específiques que el qualifiquen a l’hora de trobar treballs de qualitat.

Entre les novetats, trobem el programa “Connecta Territori”, que constarà de reunions i trobades amb diferents agents territorials amb l’objectiu de generar sinergies, seguint l’exemple dels Fòrums de la Nova Ruralitat.

També s’inclou el programa “Trencament de l’escletxa digital al medi rural”, on es treballa la formació en Tecnologies de la Comunicació i la Informació, les TIC. La Diputació introdueix la possibilitat que els municipis amb menys de 5.000 habitants puguen incloure entre l’alumnat inscrit en aquest pla fins a cinc persones que no estiguen en situació d’atur. La intenció és millorar els coneixements tecnològics i les competències digitals que reclama el model social actual, cada cop més informatitzat (no només en l’aspecte professional, sinó també en l’administratiu, l’acadèmic, serveis bancaris, etc.)

A més a més, i com a mostra de què la perspectiva de gènere apareix tant de manera transversal com específica en la qüestió de l’ocupabilitat, s’oferira un nou taller en “Formació en igualtat per a professionals de l’ocupació”. La seua finalitat és formar als agents de dinamització socioeconòmica del territori per a la inclusió de les dones als llocs de treball. «Cal reduir l’escletxa salarial i les taxes d’atur i de treball no cotitzat que pateix encara la meitat de la població per una qüestió merament de gènere», ha assenyalat Ferrando.

2. Pla de promoció d’iniciatives emprenedores i serveis de suport a la creació d’empreses
Com a novetat de l’Estratègia 2020-21, el pla 2 incorpora nous programes d’assessorament especialitzat en emprenedoria sostenible i noves tecnologies i un programa dirigit al foment de l’emprenedoria rural. En aquesta mateixa línia trobem també el programa “Emprén x 10: primers passos”, que té per objectiu impulsar i afavorir l’entrada al mercat de projectes d’emprenedoria rural mitjançant la tutorització per part professionals en sectors afins.

Per altra banda, dins de l’Escola d’Emprenedoria, s’inclouen nous tallers al programa “Emprén i dirigeix en femení” i es contempla un espai de “Formació oberta en emprenedoria” per a incorporar iniciatives innovadores que puguen ser d’interés en un moment puntual i que hagen estat recollides en el pla biennal inicialment.

3. Pla de suport a la consolidació empresarial
L’àrea de Promoció Econòmica de la Diputació també ofereix servei d’acompanyament a empreses que inicien un procés d’adaptació a les noves realitats del mercat. En aquest sentit, l’Escola d’Empreses segueix oferint una gran varietat d’accions formatives sobre administració i finances, així com en formació en digitalització empresarial, comunicació i màrqueting, i desenvolupament d’habilitats personals per als negocis.

Com a novetat en aquest pla, cal destacar el programa Rural-Innova, mitjançant el qual les empreses podran rebre assessorament en qüestions d’innovació a l’entorn rural per fomentar la millora de la seua competitivitat i projecció territorial. També són nous els programes de foment de la sostenibilitat empresarial, que oferiran assistència per a la implantació de mesures de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, d’acord amb les noves tendències i demandes en aquest camp.

Directe