La nova Diputació estalviarà 235.000 a l’any en els sous dels diputats

José Martí cobrarà 68.000 euros, igual que Javier Moliner, però amb una dedicació del 100%

El president, José Martí, cobrarà el mateix sou que el seu antecessor, 68.000 euros, encara que la seva dedicació serà del 100% i no del 80% com succeïa en el cas de Javier Moliner. La vicepresidenta, Patrícia Porta, percebrà el mateix que els dos vicepresidents de l’anterior mandat, però també tindrà una dedicació del 100% i no del 70% com ocorria amb Vicent Sales i Andrés Martínez.

Amb el nou equip de govern hi haurà una única vicepresidència enfront de les dues del mandat anterior i les set que va arribar a haver-hi en altres moments. En quant als altres 12 integrants de l’equip de govern, 8 passen a tenir una dedicació del 100%, cobrant també el mateix salari que els diputats de l’anterior equip de govern, la dedicació del qual era de tan sols el 55%.

Amb la proposta de Presidència aprovada pel ple, el prespuesto anual de la Diputació per a salaris dels diputats provincials serà de 583.000 euros, enfront dels 819.000 euros del mandat anterior.

La circumstància que els diputats provincials tinguin el 100% de dedicació en la Diputació implica que no podran cobrar un sou afegit als ajuntaments en els quals són regidors. En conseqüència, el president José Martí, tenint una dedicació del 100%, cobrarà la mateixa quantitat que l’anterior president, Javier Moliner, la dedicació del qual a la Diputació era del 80%, la qual cosa li permetia tenir ingressos a més com a regidor a l’Ajuntament de Castelló.

José Martí ha matisat que quan es parla de dedicació al 100% “ens estem referint a dedicació en relació a les retribucions, que és el mateix que els succeeix a molts alcaldes de la província que tenen plena dedicació laboral en l’empresa en la qual treballen i una vegada acabada la jornada laboral emprenen la labor de gestió al seu ajuntament”.

En quan al capítol de personal eventual, el nou equip de govern ha decidit aplicar un lleuger increment dels sous amb l’objectiu de reduir al mínim les desigualtats existents. D’aquesta forma, aquesta partida s’incrementa un 3,74%, en passar de 925.000 euros a 961.000 euros.

És important assenyalar que el nou equip de govern ha decidit revisar únicament els sous més alts, raó per la qual tot l’esforç recau sobre els integrants del propi equip de govern.

D’altra banda, s’han mantingut els sous de l’oposició. En aquest sentit, el president José Martí ha assenyalat que “ho fem per una qüestió de coherència, perquè volem que l’oposició pugui treballar en unes condicions dignes, ja que l’actual equip de govern coneix de primera mà el que significa treballar sense els mitjans necessaris”.

El president ha destacat que “avui tira a caminar una nova Diputació, que respon a un projecte clar, diàfan i intel·ligible per a la ciutadania; una Diputació que mire i oriente les seves polítiques cap als pobles i ciutats de Castelló, amb l’objectiu fonamental de combatre el greu problema de la despoblació”.

Ha afegit que “hem vingut fins aquí per a revolucionar la Diputació, per a fer-la més àgil, pròxima i coneixedora del territori, capaç de prestar serveis allí on fins ara no n’hi havia”.

El president Martí ha iniciat el ple apel·lant a la importància del respecte a les institucions, “que tant han ajudat a consolidar les democràcies occidentals”, i a la necessitat que la política i la gestió vaiguen de la mà perquè per als ciutadans “és fonamental que des de les institucions es realitze una bona gestió”.

Directe