Morella celebra el ple d’organització amb els 11 regidors presents

L’ajuntament comptarà amb la dedicació exclusiva de l’alcalde amb 37.000 euros bruts i dues retribucions de dedicació parcial

Aquest dimecres s’ha celebrat el primer ple de la nova corporació municipal dedicat a l’organització de l’ajuntament de Morella. Així, en aquest s’ha fixat el règim de sessions del Ple, la constitució dels grups polítics, de la Junta de Govern Local i la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local, de les Comissions Informatives, el nomenament dels i les representants de la corporació en òrgans col·legiats i la fixació del règim d’indemnitzacions i retribucions dels i les membres de la corporació.

Així, pel que fa als Plenaris, aquestos tindran lloc cada dos mesos durant el segon dijous de mes. A més, hi haurà dos grups polítics amb nou regidors i regidores del Partit Socialista del País Valencià i dos del Partit Popular. La portaveu del primer serà Rocío Querol, mentre que dels populars serà Jesús Lecha i Joan Carles Marcobal serà el portaveu adjunt del PSPV. També s’ha constituït la Junta de Govern Local formada per l’alcalde de Morella i President, Rhamsés Ripollés, i les tinents d’alcalde Rocío Querol, Joel Pascual i Judit García.

El Plenari de Morella íntegre al programa nord\la sala

Pel que fa a les Comissions Informatives, seran un total de sis: Hisenda, Planificació i millora de la ciutat, Desenvolupament econòmic i ocupació, Seguretat, convivència i civisme, Benestar i drets socials, Cultura, educació i esport. Aquestes es reuniran abans de cada ple i estan formades per quatre membres del PSPV i un del PP, excepte la de Planificació i millora de la ciutat que es reunirà cada 15 dies i compta amb cinc membres socialistes i un popular.

D’altra banda, s’han nomenat els i les representants de la corporació en els òrgans col·legiats com són, entre altres, la Mancomunitat dels Ports, la Mancomunitat Taula del Sènia, els consells municipals o l’associació de Los Pueblos Más Bonitos de España.

A més, s’han efectuat les delegacions respecte dels servicis municipals a les pedanies, de manera que Malú Blasco serà la regidora delegada d’Ortells, Rocío Querol la de Xiva, Judit García de la Pobla d’Alcolea i Ana Adell d’Herbeset.

37.000 euros bruts per la
dedicació exclusiva de l’alcalde

El primer ple de la nova legislatura a l’ajuntament de Morella també ha fixat el règim d’indemnitzacions i retribucions dels membres de la corporació. Així, les percepcions seran per Ple, per Junta de Govern i per Comissions Informatives, i es mantenen les mateixes quantitats que a l’any 2011. D’altra banda, hi haurà una retribució de dedicació exclusiva a l’alcalde de Morella i President de 37.000 euros bruts i dues retribucions de dedicació parcial al 75%, 20.000 euros bruts, per a les regidories de Benestar Social i Promoció de la Salut a partir de l’u d’agost i la de Serveis Urbans i Hisenda a partir de l’u d’octubre sent considerablement inferiors als màxims legals.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha comentat que “amb este ple establim l’organització dels òrgans de l’ajuntament de Morella per a treballar amb tota la capacitat de tots i totes les membres de la corporació”. A més, “quant a les dedicacions, és fonamental la presència i treball constant dels regidors i regidores, de manera que hem reforçat eixa tasca amb dues dedicacions parcials i l’exclusiva de l’alcaldia amb l’objectiu de prestar la millor atenció i treball a la ciutadania”.

Directe