El IVCR+i rep una menció especial d’Europa Nostra a la investigació prèvia a la restauració de la Porta dels Apòstols

La Cerimònia de lliurament se celebrarà a París el 29 d'octubre

El IVCR+i rep una menció especial d’Europa Nostra a la investigació prèvia a la restauració de la Porta dels Apòstols

La Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana i l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I), reben una Menció Especial del Jurat dels Premis Unió Europea de Patrimoni Cultural/Premis Europa Nostra 2019, presidit per Etienne Poncelet, en la categoria d’Investigació, pel projecte de “Estudis previs i investigació de la metodologia d’intervenció de la Portada dels Apòstols de l’Església Col·legial de Santa Maria La Major de Morella”.

A banda de la policromia de la pedra, també s’ha restaurat la porta de fusta

El jurat ha reconegut i valorat especialment el seu projecte com un excel·lent mostra de recerca prèvia de la metodologia d’intervenció en vista a la conservació de la pedra policromada. Aquesta façana policromada gòtica, ampliada al segle XVI ja en estil renaixentista, és un dels pocs exemples en pedra policromada que queden a Europa. En conseqüència, hi ha una manca de coneixement relacionat amb les metodologies i materials que s’empraven per a la seva elaboració, de aquest motiu el seu estudi, conservació i difusió hagin estat una prioritat en el disseny i desenvolupament del projecte.

La restauració de la façana dels Apòstols és un un projecte de la Generalitat Valenciana amb la col·laboració de l’ajuntament de Morella i el Bisbat de Tortosa.

El projecte es va dividir en quatre fases:
1a) Estudi dels materials presents a la façana, tècnica d’execució i estat de conservació.
2ª) Desenvolupament d’un protocol intervenció.
3a) Optimització del protocol d’intervenció mitjançant els ajustos finals in situ.
4a) Digitalització 3D i difusió dels estudis previs i del procés intervenció.

El procés de restauració de la Porta dels Apòstols pel IVCR+I

Cal destacar el extensiu i exhaustiu que han estat els treballs de cada una de les fases, portats a terme per un equip humà multidisciplinari procedent de diferents institucions nacionals i europees punteres en els seus respectius camps d’investigació en conservació del patrimoni.

Les institucions que han participat en el projecte han estat entitats de reconegut prestigi en cadascuna de les seves àrees d’actuació, d’Espanya, Romania i Itàlia. El consorci liderat per la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana a través de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), compost per El National Institute for Research and Development in Optoelectronics (INOE 2000, Romania) el Institut Andalús del Patrimoni Històric (IAPH, Espanya), el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC, Espanya), el Departament de Sistemes Físics, Químics i Naturals de la Universitat Pablo de Olavide (UPO, Espanya) i el Conservation Technologies Division of Elengroup (El.En. SpA, Itàlia) ha donat lloc a un grup de treball ben equilibrat i interdisciplinar, en el qual cada institució ha aportat el seu coneixement i experiència, sense la qual, no hagués estat possible el desenvolupament d’aquest projecte.

Tots els premis i mencions especials seran registrades en la publicació dels premis, que s’editarà amb motiu de la Cerimònia de lliurament dels Premis del Patrimoni Europeu que se celebrarà a París el 29 d’octubre d’enguany, i seran difosos a través de la pàgina web i xarxes socials d’Europa Nostra.

Directe