Forcall aprova els pressuposts més elevats de la seua història

"Són 2.148.000 euros per a aquest 2019", apunta l'alcalde Santiago Pérez

Forcall ha aprovat en el darrer ple ordinari els pressupostos per aquesta anualitat. Aquestes partides principalment aniran dirigides per a l’última fase d’ampliació de la residència, per a personal, millora de carrers i depuració d’aigües.

Aquest any, el municipi compta amb uns pressupostos més elevats del normal, ascendint a més de dos milions d’euros. L’increment és a causa de l’augment del preu plaça-dia fixat per la Generalitat a les residències públiques com la que gestiona Forcall, així el preu passa del 53€ a 60€, a més de l’increment del nombre de places gràcies a l’ampliació d’aquesta.

Una de les partides d’aquests pressupostos anirà per al personal, amb una quantia de 300.000€. Aquestes van dirigides a persones que treballen a l’ajuntament gràcies a les ajudes o subvencions, com són les brigades Emerger, les quals ja s’han tornat a demanar per aquest any.

Per una altra part, l’ajuntament de Forcall destinarà unes quanties de 40.000€ per a l’adquisició de béns per a millorar l’entorn de la residència. A més, també s’ampliarà la depuradora d’aigües per tal de donar cobertura a les aigües depurades de Villores i Todolella.

La millora del nucli urbà és un altre dels objectius de les partides pressupostàries d’aquesta anualitat. Aquestes se centraran en aquells carrers que presenten un paviment deteriorat i aquells carrers que donen accés a la residència.

L’última partida a destacar és per acabar l’ampliació de la residència de Forcall que pretén acabar aquesta última fase aquest any.

Cal destacar que l’augment dels pressupostos per al 2019 no és a causa de l’increment de les taxes o les contribucions, ja que totes les ordenances es mantenen congelades.

Directe