El PSPV denuncia que hi ha paperetes del PP als sobres del vot per correu

Asseguren que, en els últims dies, s'han rebut nombroses queixes en aquest sentit

La sotssecretària del PSPV-PSOE, Ana Edo, demana a les persones que hagen sol·licitat el vot per correu que se cercioren que dins del sobre blanc per al Congrés no hi haja ja una papereta aliena al procés electoral en el qual estem immersos.

Edo realitza aquesta recomanació “perquè en els últims dies hem rebut moltes queixes en la nostra seu dient que dins del sobre blanc per al Congrés hi ha una papereta de la candidatura del Partit Popular corresponent a les eleccions de 2016”.

Davant aquesta situació, la dirigent socialista demana als votants per correu “que miren bé els sobres per dins, per a evitar que el seu vot puga ser considerat com a nul”.

No obstant això, l’assessor jurídic del PSPV-PSOE, Federico Arnau, ha presentat un escrit davant la Junta Electoral de Zona donant compte d’aquesta irregularitat i proposant que “per a evitar que en el moment de l’escrutini ens trobem amb multitud de vots nuls, la Junta Electoral adopte l’acord de donar per vàlids tots aquells vots per correu en que el seu sobre blanc aparega una papereta del PP de 2016, entenent que el vot correcte seria el de la papereta de les eleccions de 2019 que s’haja introduït en aquest sobre”.

En el cas que la Junta no creguera oportú donar per vàlids els vots per correu en un sentit semblant al qual proposa el PSPV, el Partit Socialista sol·licita que la pròpia Junta es manifeste respecte a la validesa o no dels vots que aparegueren en les condicions descrites perquè d’aquesta manera les meses electorals ja comptarien amb una directriu a la qual acollir-se a l’hora de computar els vots”.

Directe