Alcaldes i el Director d’Emergències es reuneixen per avaluar la prevenció d’incendis

S’ha actuat en camins, vials i sendes amb la intenció de facilitar l’accés per l'extinció de focs

Alcaldes i el Director d’Emergències es reuneixen per avaluar la prevenció d’incendis

El Director General de l’Agència d’Emergències i Seguretat de la Generalitat Valenciana, José María Ángel, s’ha reunit amb els Alcaldes a Cinctorres. En primer lloc, han visitat els operaris de la brigada per veure la seua tasca de neteja de camins i sendes. Més tard, s’han reunit a l’Ajuntament de Cinctorres per avaluar el funcionament de les Unitats de Prevenció de Riscos dels diferents pobles. Aquestes unitats estan formades per equips de 4 a 6 persones. Després d’un estudi diagnòstic, havien de fer una sèrie d’obres per a minimitzar els factors de risc. S’ha actuat en la millora de determinades infraestructures com camins, vials i sendes amb la intenció de facilitar l’accés als professionals de l’àrea d’extinció d’incendis.

Segons el Director General de l’Agència d’Emergències, José María Ángel, la reunió ha sigut profitosa “i ha servit per a que la decisió que va prendre el President Puig, estava ben presa, i era crear unes brigades en cada un dels nostres pobles. Dos, que el treball que han fet ha servit per a alguna cosa i que hem netejat vora 1000 hectàrees, que són una quantitat suficient en els nostres termes, per a poder fer un diagnòstic, i escoltar també què és el que no s’ha fet bé”. Toti que també hi ha punts a millorar, com ara “en la formació dels treballadors que estan fent-ho, devem de tindre un planificació en el temps per a provar que s’estan fent les coses, posar una sèrie d’infraestructures de maquinària per a trossejar i fer el pèl·let o fer la estella, i que els Alcaldes i Alcaldesses de la Mancomunitat tinguen eixa resposta. Un balanç, una sessió de treball molt interessant i de la que ja ens hem compromès que d’ací un temps tornarem i continuarem treballant”.

Per la seua part, l’Alcalde de Cinctorres, Toni Ripollés, ha agraït la presència del Director General d’Emergències, José María Ángel i també la del Subdirector, Jorge Suárez, en la visita de la Unitat de Prevenció de Riscs de Cinctorres. “Primer un agraïment al Director general d’Emergències, a José María Ángel i al subdirector, Jorge Suárez, que hem tingut avui l’oportunitat de visitar la UPR de Cinctorres, la Unitat de Prevenció de Risc, però un poc també en representació de les 6 que tenim a la comarca dels Ports i de les 2 que n’hi han a l’Alt Maestrat. En total, en els Ports i Alt Maestrat tenim 8 brigades treballant, entre les 8 brigades estem ocupant una cinquantena de persones durant mig any i valorem positivament, perquè a més de l’ocupació, també s’està fent una labor important en la limpiesa de camins, sendes i pistes que algunes fee molts anys que estaven intransitables. Ací a Cinctorres hem pogut reguperar molts camins que ja s’havien perdut”.

Un altre tema que s’ha tractat ha sigut el de la dotació d’emissores.”Som una comarca que moltes vegades ja patim de la cobertura, però quan hi ha nevades especialment. Això ens permetrà a la majoria de municipis tindre una connexió directa amb emergències”. apunta Ripollés.

Un altre tema han sigut les brigades de mitigació i el president de la Mancomunitat Comarcal Els Ports i alcalde de Cinctorres ha aprofitat per fer una crida als Ajuntaments interessats en les zones de defensa. “També hem estat parlant de les brigades de mitigació, que també en tenim una amb la seu a Morella, que se ficarà a treballar amb 5 components, i animar als Ajuntaments de la comarca que vulguen fer zones de defensa, si estan interessats, que es posen en contacte amb Bombers, Tragsa o amb nosaltres mateix”.

Ripollés explica que la diferència entre les UPR i les brigades de mitigació és la contractació. Les Unitats de Prevenció de Risc les contracta el mateix Ajuntament i se centren en la neteja de camins, sendes i pistes. Les brigades de mitigació, per contra, les demana Emergències a l’empresa Tragsa. N’hi ha 8 en tota la província de Castelló, una de les quals està a la brigada de Morella, i es dediquen a les zones interfaç. Aquestes zones interfaç són aquelles que podrien evitar que en cas d’incendi, el foc arribara als nuclis urbans, zones d’acampada o urbanitzacions. A més, mentre les Unitats de Prevenció de Risc actuen en diferents entorns municipal, les brigades de mitigació ho fan únicament en zones de faixes de defensa on hi ha edificis susceptibles d’incendiar-se.

Directe