Cinctorres aprova vora un pressupost de vora un milió d’euros

L'Ajuntament ha aprovat els comptes per ocupació, manteniment o noves inversions

L’Alcalde de Cinctorres, Toni Ripollés, assegura que encara que amb una mica de retard, ja hi ha pressupostos. Segons ell són generosos, tenint en compte que estan al voltant dels 980 mil euros i és una població de 400 habitants. L’alcalde, Toni Ripollés, apunta que “és un pressupost que està al voltant del milió d’euros, passe algo de 980.000 euros. És un poc inferior a l’any passat perquè tenien un taller d’ocupació de 200.000 i ens ha baixat algo respecte a això. Però és possible que se vagen incrementant les partides perquè no hem posat cap partida de turisme que tenim sol·licitada i que possiblement puguen ser 50,000 euros o poc més.”

Hi ha tres partides de despeses que són més grans: una és l’ocupació, que des de l’Ajuntament veuen que és important, l’altra són les despeses corrents dels diferents llocs públics com les escoles, piscines, el camp de futbol i, l’altra són les inversions, on es contemplen totes les obres importants que es faran aquest any.

Segons afirma, es faran obres rellevants: “La més important és una obra al Palau de Sant Joans, és una de les fases que tenim. És un projecte molt ambiciós de quasi un milió d’euros, però és molt difícil que eixe projecte es puga executar tot d’una vegada. L’anem fent per fases i per l’anualitat del 2019 tenim una fase d’uns 160.000 euros. També sobre els 100.000 euros està l’adoquinat dels carrers, que són pràcticament les dos partides més grans que tenim”.

Fa èmfasi en el fet que és un pressupost ambiciós perquè: “Cada dia, la veritat és que som menys gent, però els pressupostos no van baixant”. Una qüestió fonamental és l’ocupació: “Considerem que els plans d’empleo són bàsics perquè tota la gent que està ací al poble que no té una oportunitat de treballar en una empresa durant tot l’any, ací som de 25 a 30 persones treballant per a l’Ajuntament i crear empleo és una cosa bàsica per a les zones d’interior”.

Finalment, Toni Ripolles, apunta que també són importants les activitats de les diferents associacions, organismes i llocs públics. Per tant, és important destinar una part dels pressupostos a pagar les factures com per exemple les del gasoil o el pèl·let.

Directe