Més d’un terç dels metges rurals de la província es jubilaran en menys de cinc anys

Així ho adverteix un estudi de Nel·lo Monfort i Núria Pascual que s'ha presentat aquest dijous

El Col·legi de Metges de Castelló (COMCAS) ha acollit aquest dijous les I Jornades Rurals de Castelló per a tutors i residents, que va inaugurar el president de la institució, el doctor Carlos Vilar, i va clausurar la vicepresidenta primera, Marta Hernáncez.. En l’esdeveniment es va presentar un estudi sobre la medicina rural a la província. Realitzat pels doctors per Nel·el Monfort i Núria Pascual, ofereix una visió detallada i actualitzada de la situació de la medicina rural a Castelló durant el període 2023-24.

L’anàlisi va cobrir 4 departaments de Salut, 8 comarques, 24 Zones Bàsiques de Salut (ZBS) i 114 municipis de la província, documentant la labor de 102 professionals mèdics que estaven en els seus respectius centres de treball en el moment d’efectuar-se l’enquesta. Encara que els resultats no estan verifica-dos, proporcionen una estimació molt pròxima a la realitat rural metgessa de la província, que els autors de l’estudi anticipen que canviarà després dels moviments i ajustos de personal a la fi d’enguany.

L’estudi destaca que la majoria dels facultatius que treballen en les àrees rurals posseeixen l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària (MFyC), aconseguint un 84,3% en zones de ruralitat remota. A més, en el 41,6% de les ZBS analitzades, tots els professionals de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) compten amb aquesta especialitat, la qual cosa suggereix la importància d’enfocar futures oposicions o consolidacions d’ocupació en aquesta àrea.

A l’hora de comparar les dades obtingudes en aquest estudi amb els del Mapa de l’Atenció Rural d’Espanya de l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) que agrupa els 52 col·legis oficials de metges espanyols permeten col·legir que la província de Castelló sobreïx en l’apartat de la tutorització de pregrau i postgrau, així com en la col·laboració docent i la presència de professe-cap de bestiar universitaris, malgrat comptar amb pocs centres de salut acreditats per a tals fins.

L’informe també revela una àmplia gamma de serveis i activitats en els centres de salut i consultoris auxiliars, incloent-hi tècniques com l’espirometria (17,6%), ecografia (6,25% en zones remotes), cirurgia menor (20,5%) i infiltracions (20,6%). Aproximadament entre el 20 i el 25% dels professionals participen en projectes d’investigació, i un 4% posseeix doctorat.

Amb la jubilació imminent prevista del 34,3% dels professionals, principalment en zones de ruralitat accessible, en els pròxims 5 anys, l’estudi subratlla la necessitat de preparar-se per a aquests canvis i reforçar l’Atenció Primària Rural que és un pilar fonamental per a garantir l’equitat i accessibilitat a la salut de les comunitats rurals de Castelló.

Nel·lo Monfort
i Núria Pascual

El doctor Nel·el Monfort és coordinador del Centre de Salut de Morella, i la doctora Nuria Pascual és Vocal d’Atenció Primària Rural del COMCAS i exerceix la seua activitat com a metgessa dels Consultoris Auxiliars d’Almenara i Xilxes i de la Platja Almenara.

Directe