Primer bou embolat a les festes de Cinctorres

'Caranegro' bou marcat amb el nº9 de la ramaderia de Jesús Ramos va obrir els bous embolats de les festes de Cinctorres

En la nit del dimarts 22 d’agost tenia lloc la primera embolada de les festes de Cinctorres 2023 amb el bou que havia estat provat durant la vesprada. Un exemplar negre, marcat amb el nº 9 de la ramaderia de Jesús Ramos i amb el nom de ‘Caranegro’ que va ser embolat per la quadrilla de Passió pel Bou de Morella. Als instants previs a l’embolada l’expectació era màxima a la Plaça del Pou de Cinctorres, lloc en el qual es desenvolupava l’embolada. El bou va ser amollat des del caixó al piló ja amb la corda per a que els membres de la quadrilla d’emboladors procediren a l’operació de posar-li boles i foc a ‘Caranegro’.

La quadrilla d’emboladors de ‘Passió pel Bou’ va embolar l’animal ataviats amb les seus samarretes de color blau i groc. El bou va fer un intent de pegar al rabero encara que el fet no va tindre conseqüències de cap tipus eixint això si el bou bastant solt després de l’embolada.

‘Caranegro’ va pujar i baixar per tot el recinte taurí de Cinctorres, des de la Plaça del Pou fins a les barreres de la part alta del mateix. Un bou que ha obert les embolades a les festes de Cinctorres i que continuaran als propers dies. El pròxim serà avui mateix amb la prova per la vesprada i l’embolada a la nit amb el nº44, ‘Piñonero’ de la ramaderia de Justo Barba.

Directe