Restauracions al convent de les monges de Benassal

Aquest any el convent ha passat a ser propietat de l'Ajuntament

El convent de les monges de Benassal té una antiguitat que es veu reflectida en el seu estat, ja que és un edifici en el qual fa molts anys que no es fa cap actuació de restauració. No obstant això, després d’haver sigut estudiat per l’arquitecte municipal, l’Ajuntament ha afirmat que no es troba en tant mal estat i que algunes parts encara es conserven molt bé.

És propietat de
l’Ajuntament

Aquest any el convent ha passat a ser propietat de l’Ajuntament de Benassal, que començarà a posar en marxa el procés de restauració de l’edifici. Amb una ajuda de 150.000 euros de la Generalitat Valenciana, es reformarà la teulada per tal d’evitar les filtracions d’aigua, que afecten a tot l’edifici.

A més, s’ha sol·licitat una nova subvenció per a poder restaurar la resta de l’edifici i per a, en un futur, poder aconseguir allò que demanen ciutadans i ciutadanes de Benassal, construir un auditori.

Directe