A partir de dilluns 22 hi haurà talls totals de trànsit a la CV-105

Entre La Sènia i Torremiró per Castell de Cabres, fins al 30 de juny

A partir del pròxim dilluns 22 tindrem afeccions al trànsit en la carretera CV-105 La Sènia-Torremiró, en els trams compresos entre els punts quilometrics 15’300 i 30’500. El motiu és el reasfaltat d’aquesta carretera provincial, quins treballs es preveu que s’allarguen des del 22 de maig al 30 de juny. Les obres de pavimentació ocupen l’ample complet de la via.

Per a l’execució d’aquests treballs resulta necessari realitzar talls de trànsit tramificados segons el ritme d’execució de les obres en els quals quedarà totalment restringida la circulació en l’horari comprés entre les 7.30 h del dilluns fins a les 15.00 h del divendres següent. Durant els caps de setmana es restablirà la circulació provisionalment i amb senyalització d’obres en l’horari comprés entre les 15.00 h del divendres i les 7.30 h del dilluns següent.

La tramificación de les obres i els itineraris alternatius d’accés als diferents nucli de població afectats pels talls de trànsit se senyalitzaran en tots dos extrems de la carretera CV-105 (a la Sénia i el Mas de Torremiró, i en les connexions de les carreteres de l’entorn CV-106 (accés a Fredes), CV-107 (accés a la Pobla de Benifassà), CV-109 (accés al Boixar i Coratxà) i CV-110 (accés a Herbers), segons el ritme d’execució de les obres.

Les obres començaran amb una primera fase en la qual es procedirà a l’extensió d’una capa de regularització de mescles bituminoses en calenta des del pk 30+500 cap al pk 15+300, indicant-se en la taula següent l’estimació de les dates de tall de trànsit previstes per a cadascun dels trams en què s’ha dividit l’actuació, dates que poden estar subjectes a variació per necessitats de reorganització dels treballs en funció dels rendiments de treball obtinguts o dels factors climàtics que puguen condicionar-los.

Les dates de tall de trànsit de les següents fases de l’obra, fases d’extensió de la capa de rodadura de mescles bituminoses en calent i de pintat de la senyalització horitzontal, es comunicaran amb posterioritat i es fixaran d’acord amb el ritme d’execució de les obres.

Directe