Suport de 78.000€ per estudiar el pleistocè en les comarques Ports-Maestrat

La recerca estudiarà tant les ocupacions humanes i l’art prehistòric

La Cova Remigia, en una imatge d'arxiu

Tres projectes de l’UJI rebran suport del Pla Esatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023 en els àmbits de la història, l’arqueologia i l’art i un d’ells mira a la nostra comarca.

Es tracta de l’’estudi «Redefinint ocupacions, arts i territoris en la transició pleistocè/holocè en la regió del Maestrat-Els Ports (Mediterrani peninsular)», dirigit per l’investigador Dídac Román Monroig del Grup PRE-EINA – Estudis Interdisciplinaris i Noves Aplicacions en Prehistòria i la investigadora Inés Domingo, ICREA a la Universitat de Barcelona, té l’objectiu d’ampliar els coneixements sobre les societats humanes durant la transició Plistocè/Holocè, perquè és un tema clau per a la història de la humanitat, si es volen comprendre les formes en què els humans es van adaptar i van respondre a través de la cultura a les transformacions ambientals que van tenir lloc.

Dotat amb 78.650 euros de pressupost, la recerca es divideix en dos grans pilars centrats en les ocupacions humanes (seqüències i contextos arqueològics) i l’art prehistòric.

El personal investigador de la Universitat Jaume I de Castelló ha obtingut 4,17 milions d’euros de l’Agència Estatal de Recerca, dos més que en la convocatòria anterior, per al desenvolupament de 38 nous projectes de recerca del Pla Estatal de Recerca

Directe