El Ivace lidera l’impuls a les Comunitats d’Energia com a pilar fonamental del nou model energètic

Amb l'objectiu d'aconseguir la descarbonització de l'economia

El Ivace lidera l’impuls a les Comunitats d’Energia com a pilar fonamental del nou model energètic

La conselleria d’Economia Sostenible, a través de l’Institut valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), té com a prioritat en matèria energètica aconseguir un nou model energètic que estiga basat de manera fonamental en fonts d’energia renovables i l’eficiència energètica en tots els sectors econòmics, amb l’objectiu d’aconseguir la descarbonització de l’economia.

Com ha explicat la directora general del Ivace, Júlia Company, l’energia i l’accés a la mateixa “ha de considerar-se com un dret bàsic de la nostra societat” i per tant, “hem d’apostar per una nova configuració del model energètic que siga sostenible, democràtic i participatiu”.

Company destaca la importància que el futur de la producció d’energia estiga en mans de la ciutadania, “no com a mers consumidors, sinó com a part activa que participa i es beneficia, a través de les comunitats energètiques, de la generació, la distribució, la gestió i el consum d’energia a nivell local”.

Cal destacar que davant el gran augment dels costos energètics es constitueixen com un element clau perquè persegueixen fins no sols econòmics, sinó que fomenten la producció d’energia renovable, difonen la democràcia energètica i redueixen les taxes de pobresa energètica.

Per tot això, en el Ivace s’han vingut liderant les accions per a aconseguir el desenvolupament i implantació massiva de les comunitats energètiques en el nostre territori i secundant tots aquells projectes, que contribueixen a la seua implantació”.

Ha sigut pioner en la posada en marxa d’una línia específica d’ajudes en les comunitats energètiques; una línia que no ha parat de reforçar-se i que des de la seua posada en marxa fa 3 anys, ha permés que passar de secundar 7 projectes el primer any , a 48 en 2021 i un total de 70 projectes en 2022, per als quals Ivace Energia ha destinat un total de 3,26 milions d’euros.
A més, per a 2023, destinarà 5 milions d’euros a secundar iniciatives presentades per comunitats d’energia.

Tots el municipis amb comunitats d’energia en 2030

El màxim exponent de l’aposta del Ivace per les comunitats d’energia és el Pla de Foment de les Comunitats Energètiques, que té com a objectiu principal que en 2030 tots els municipis de la Comunitat tinguen accés a una comunitat d’energia.

Aquest Pla es postula com el full de ruta de les Comunitats Energètiques en el nostre territori i ens marca el camí a seguir en els pròxims anys, identificant els principals reptes i oportunitats, al mateix temps que estableix les principals línies d’actuació, amb l’objectiu que en 2030 tots els municipis del nostre territori disposen d’almenys un comunitat energètica local.

La línia d’ajudes a les comunitats d’energia dirigida a qualsevol comunitat d’energies renovables o comunitat energètica, ajuntaments, així com les comunitats de propietaris, a través de la qual subvenciona fins a un 45% del cost de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu i la quantia màxima subvencionable per projecte és de 200.000 euros.

No obstant això, la intensitat de l’ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a mitjanes empreses, i en fins a 20 punts percentuals per a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i institucions sense ànim de lucre.

Directe