“Trobe a faltar tindre una conversa amb ell”

Entrevista a Maria Elena Lorenzo, viuda del periodista, sobre la figura de Josep Martí Gómez

“Ens coneguérem a la platja, i és curiós perquè a Josep no li agradava gens la platja. On jo treballava vàrem fer una excursió, un noi que era amic de Josep. Al trajecte en tren va seure al meu costat. Quan arribarem a la platja ja no el vaig veure perquè es quedà al baret. Però en tornar, el tenia al costat de nou. Després venia a esperar-me al treball. Així començarem”, explica la vidua de Martí Gómez.

Directe