Sanitat anuncia importants incentius per ocupar les places de difícil cobertura

La finalitat és facilitar l’arribada de més personal facultatiu als hospitals més allunyats de les grans capitals

El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, ha anunciat durant la seua compareixença en les Corts que “els facultatius, que ocupen una plaça considerada de difícil cobertura en el sistema sanitari públic, rebran un incentiu de fins a 10.000€ anuals, el doble del que estava previst inicialment”.

En aquest sentit, tal com ha assenyalat el titular de Sanitat “avui s’ha aprovat en el Ple del Consell el nou Decret que regularà l’ocupació de les places de difícil cobertura i que recull els incentius, laborals i retributius, que es contemplen per als professionals”. Per tant, segons afegia el conseller Mínguez “l’objectiu és que en les pròximes setmanes entre ja en vigor”.

El Decret recull el procediment per a la declaració de places de difícil cobertura dins del sistema sanitari públic i els efectes incentivadors en funció del lloc. A més, regula els acords d’aliances estratègiques que s’establiran entre els diferents departaments de salut per a poder desenvolupar projectes de gestió compartida, així com la prestació voluntària de guàrdies o d’atenció continuada.

Es considerarà plaça de difícil cobertura aquella que, després d’esgotar tots els procediments de selecció, romangui vacant durant tres mesos continuats en els últims 12 mesos. A més, les d’aquelles categories de professionals en el qual el nombre d’inscripcions en bossa sigui insuficient per a cobrir la prestació assistencial, o les que l’òrgan competent en assistència sanitària determini que és necessària per a cobrir la demanda assistencial.

Els professionals que ocupin una plaça considerada de difícil cobertura rebran una incentivació retributiva de 10.000€ anuals en el cas de categories del grup A1, 6.500€ anuals en el Grup A2, 4.000€anuals en el Grup C1, 3.000€ anuals en el Grup C2 i 2.000€ anuals en altres agrupacions professionals.

Així mateix, l’ocupació d’una d’aquestes places oferirà al professional avantatges en els mèrits a tenir en compte en la fase de concurs dels processos selectius i en la borsa d’ocupació temporal. A més, el personal resident podrà inscriure’s tres mesos abans de finalitzar el programa formatiu, sempre que tingui informe favorable de la Unitat Docent.

D’altra banda, el temps de permanència en un lloc declarat de difícil cobertura es valorarà favorablement per al reconeixement de la carrera i desenvolupament professional. Així mateix, els professionals tindran prioritat a l’hora de participar en activitats formatives relacionades amb la seva activitat, així com en projectes de recerca. I finalment, es valorarà també en la sol·licitud per a la prolongació de la permanència en el servei actiu.

L’alcalde, Guillem Alsina, ha destacat que aquesta mesura és una mostra ferma de la Generalitat per impulsar i millorar l’assistència sanitària de les zones de difícil cobertura, com és el cas de Vinaròs. Segons afegia “el Decret aprovat avui sobretot intentarà facilitar l’arribada de més professionals i facultatius al nostre Hospital Comarcal”.

D’altra banda, Alsina assenyalava que durant aquest any també es preveuen importants inversions per a Vinaròs amb la construcció del segon centre de salut a l’avinguda de Leopold Querol i el canvi d’ubicació de l’heliport de l’hospital per a millorar el temps de resposta dels serveis d’emergència.

Directe