Portell trau a la llum una nova Torre de la Muralla del segle XIII

Els arqueòlegs han excavat la coneguda com Torre 2 i el seu perímetre

Portell trau a la llum una nova Torre de la Muralla del segle XIII

En les últimes setmanes s’ha realitzat una nova fase de posada en valor del Castell i la Muralla de Portell, datats en el segle XIII i declarats Bé d’Interès Cultural (BIC). La present actuació ha consistit en l’excavació per part d’un grup d’arqueòlegs de la coneguda com Torre 2 i el seu perímetre, així com a efectuar treballs de consolidació del recinte emmurallat.

Tal com explica Joan Palmer, arqueòleg del projecte, “la Torre 2 estava ocupada per corrals de l’època contemporània, per la qual cosa s’han desmuntat tots els estrats més recents fins a arribar al punt d’ensulsiada de la Torre, situats ja en el segle XIII, però no hem arribat encara al nivell original”. Durant els treballs s’ha trobat material que permet situar les diferents èpoques d’ocupació del recinte, entre els segles XIII i XIX, com per exemple càntirs i plats del XIV, o olles més recents dels segles XVII al XIX.

Després de finalitzar aquesta fase de treballs, efectuada amb una ajuda de la Conselleria de Cultura per a la conservació i rehabilitació de BIC de 36.162,18 euros IVA inclòs, “es continuarà intervenint en la part alta, coneguda com el Corro” afirma l’alcalde, Álvaro Ferrer. Per a això s’ha sol·licitat una nova ajuda per a conservació de patrimoni, ja aprovada de manera provisional, “amb la qual esperem acabar l’excavació de la Torre 2 i condicionar la zona del Corro com un teatre a l’aire lliure que conservi l’estructura original del segle XIII” afegeix Ferrer.

El recinte emmurallat de Portell compta amb sis torres de planta quadrada, que dividien el barri antic en dos recintes: el superior i més oficial on es trobaven el representant del rei, l’Església i el cementiri; i l’inferior on estava el poble pla.

La primera intervenció de recuperació es va realitzar en 2018 en l’anomenada Torre 6. Els treballs realitzats van permetre datar la construcció emmurallada de Portell i, posteriorment, rehabilitar l’espai i crear l’actual Casa Abadia. A continuació, en 2019 i 2020, es va treballar a les Torres 4 i 5 de la zona del Corro.

Des d’aquella etapa, les tasques de recuperació s’han centrat en la Torre 2. “En 2021 es va adquirir una parcel·la que tenia una construcció recolzada sobre les restes de la Torre per a convertir-la en un xicotet espai d’oci i esbarjo” indica l’arquitecte del projecte, José Antonio Ruiz. Això va ser possible gràcies al Pla Conviure 2021 i la línia de treball de l’Ajuntament de Portell dins de l’estratègia de rehabilitació urbana del municipi.

Després d’això, “amb l’ajuda actual per a la conservació de BIC, s’ha pogut eliminar la construcció impròpia de la zona, excavar una nova fase de la Muralla per a documentar-la i conservar-la i, a partir d’ací, podrem crear aquest espai d’oci per a veïns, veïnes i visitants” ressalta l’alcalde.

Directe