L’Ajuntament avalua l’estat estructural del “Pont Romà”

Pel moment s'ha tallat la circulació del trànsit pesat

Amb motiu de la riuada que es va produir el passat dissabte 12 de novembre l’Ajuntament ha posat en marxa un estudi per comprovar quin és l’estat del “Pont Romà”. Cal destacar que s’ha observat una esquerda a l’arc de maçoneria de l’estructura i la finalitat és avaluar fins a quin punt pot afectar a la seua estabilitat.

Fins que no s’obtinguen els resultats de l’avaluació i de les proves de càrrega de pes, des de l’Ajuntament, com a mesura preventiva, s’ha decidit tallar el trànsit pesat.

Directe