La Generalitat col·labora amb Aragó per a compartir telecomunicacions

Es pretén millorar la cobertura dels serveis de xarxes d'emergències autonòmiques, així com la dels de ràdio i televisió

La Generalitat subscriurà un conveni de col·laboració, a través de la mercantil del sector públic instrumental Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (Istec), amb el Govern d’Aragó, a través de l’Entitat pública Aragonesa de Serveis Telemàtics (AST) per a l’ús recíproc d’infraestructures per a instal·lar els equips que permetran, a la vegada, estendre i millorar els serveis de telecomunicacions en el territori de la Comunitat Valenciana i d’Aragó.

En concret, aquest conveni té per objecte fomentar acords voluntaris de coubicación en els espais disponibles dels emplaçaments de telecomunicacions que resultin oportuns de les Infraestructures de Telecomunicacions de totes dues administracions. A més, es pretén millorar la cobertura dels serveis propis de les Xarxes d’Emergències autonòmiques, així com dels serveis de Ràdio i Televisió.

Tant la Generalitat com el Govern d’Aragó, disposen d’una Xarxa Pública d’Infraestructures de Telecomunicacions de caràcter vertebrador del territori autonòmic, amb l’objectiu de facilitar l’accés a les noves tecnologies i serveis de telecomunicacions en àrees desateses.

“La col·laboració que es pretén a través d’aquest conveni permet no sols una millor assignació dels recursos econòmics i tècnics de totes dues parts sinó també i, sobretot, un menor impacte visual i ambiental de les infraestructures necessàries per a la instal·lació dels equips de telecomunicacions i de la transmissió de la informació”, ha explicat el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España.

La participació de la Generalitat en aquest conveni serà executada mitjançant l’entitat pública Istec, mig propi de l’Administració de la Generalitat Valenciana.

L’entitat pública Istec, adscrita a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, exerceix un paper essencial en la gestió, ús i explotació de les infraestructures de telecomunicacions de la Generalitat.

Així, la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021, estableix, en la seva Disposició Addicional sisena, entre altres, les següents funcions de Istec: Prestació de serveis de transport, accés, difusió, allotjament, operació, manteniment i explotació de les xarxes de telecomunicacions de la Generalitat, així com els recursos associats als serveis de ràdio i televisió i d’emergència, dins de l’àmbit de responsabilitat de la Generalitat, així com qualsevol altre servei que la Generalitat es pugui comprometre a prestar en el futur sobre aquestes infraestructures.

La societat està constituïda com a operador de telecomunicacions i proveeix serveis de comunicacions electròniques amb les condicions que estableix la legislació vigent per als operadors controlats per administracions públiques.

Directe